Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Konto InsERT – Jak odzyskać dostęp do usuniętego Konta InsERT i przypisanych do niego produktów?

Program: Biuro GT, Biuro nexo, Gestor GT, Gestor nexo, Gratyfikant GT, Gratyfikant nexo, InsERT GT, InsERT nexo, Rachmistrz GT, Rachmistrz nexo, Rewizor GT, Rewizor nexo, Subiekt 123, Subiekt GT, Subiekt nexo, mikroGratyfikant GT, zarezerwuj.pl

Kategoria: Konto InsERT

​Procedura odzyskania dostępu do usuniętego Konto InsERT, do którego przypisane były produkty oferowane przez firmę InsERT odbywa się w trzech etapach:

  1. Ponowne założenie Konta InsERT.
  2. Podłączenie wcześniej zarejestrowanej firmy.
  3. Odzyskanie pełnych uprawnień administratora dla Konta InsERT.

Ponowne założenie Konta InsERT

Aby założyć Konto InsERT, należy:

1. Przejść na stronę internetową konto.insert.com.pl i kliknąć Utwórz konto.


2. Wpisać swoje dane, adres e-mail i hasło oraz przeczytać i zaakceptować regulamin korzystania z Konta InsERT. Ponadto należy zgodzić się na przetwarzanie danych osobowych przez administratora w celu prawidłowego korzystania z Konta InsERT i kliknąć przycisk Załóż konto.


Po zakończeniu rejestracji na adres podany w formularzu zostanie wysłany e-mail aktywujący.


Po zalogowaniu się na swoją pocztę należy:

1. Otworzyć mail wysłany z adresu no-reply@insert.com.pl i kliknąć przycisk Aktywuj Konto InsERT. Jeżeli przycisk nie będzie działał lub będzie niewidoczny, należy kliknąć link poniżej lub skopiować go i wkleić do przeglądarki.

 

2. Wpisać dane do logowania (e-mail i hasło) oraz kliknąć przycisk Zaloguj się.

 

Podłączenie wcześniej zarejestrowanej firmy

Po pierwszym zalogowaniu się do Konta InsERT należy wybrać Dodaj firmę.


2. Wpisać numer NIP lub VATIN, następnie kliknąć Zatwierdź.

Rejestracja licencji InsERT GT może być przeprowadzona wyłącznie z poziomu programu. Informację, w jaki sposób zarejestrować podmiot w InsERT GT można znaleźć tutaj. Po zarejestrowaniu należy powrócić do kroku 2


3. Wpisać Numer licencji, który był wykorzystywany przez posiadany wcześniej produkt. W przypadku aplikacji zarezerwuj.pl oraz Subiekt 123 numer licencji można znaleźć w poczcie elektronicznej w wiadomości o tytule [InsERT] Aktywacja aplikacji "nazwa aplikacji", informację, jak sprawdzić nr licencji linii GT można znaleźć tutaj, natomiast linii nexo tutaj. Zapoznać się i zaakceptować oświadczenie, następnie Podłączyć firmę.

 

Zostanie wyświetlone potwierdzenie dodania firmy do Konta InsERT. Zamknąć okno.

 

Odzyskanie pełnych uprawnień administratora dla Konta InsE​​​RT

Kolejnym krokiem jest przejście procedury nadania pełnych uprawnień administratora dla konta InsERT​, która odbywa się w poprzez przesłanie potwierdzenia w postaci oś​wiadczenia lub jego skanu (skan oryginału należy przesłać przez formularz kontaktowy). W oświadczeniu należy wskazać dokładne dane firmy oraz login (adres e-mail) użytkownika, który takie uprawnienia powinien otrzymać.

Konto użytkownika podane w oświadczeniu musi być wcześniej skojarzone z daną firmą.

UWAGA!! Istnieją dwa wyjątki, które nie wymagają przesyłania pisma:

  1. Biuro rachunkowe udostępniło Subiekta 123 dla klienta, a klient biura rachunkowego loguje się do aplikacji na podstawie numeru NIP i numeru licencji. W takim przypadku klient powinien skorzystać z zaproszenia do korzystania z usługi otrzymanego na adres e-mail. Informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj. Po wykonaniu opisanych kroków do konta zostaną przypisane odpowiednie uprawnienia.

  2. ​Firma posiada innych administratorów globalnych. W takim przypadku należy Wysłać prośbę o nadanie uprawnień do administratora globalnego. Można to wykonać z poziomu otrzymanego komunikatu.


Odpowiednie uprawnienia możne nadać również administrator globalny korzystając z modułu Użytkownicy i dodaniu nowego użytkownika. Informację, jak to zrobić można znaleźć tutaj.

Jeśli użytkownik nie posiada uprawnień administratora globalnego, zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem widocznym w górnej części modułu Moje produkty.


Po kliknięciu przycisku Przejdź dalej, będzie można pobrać wzór oświadczenia oraz  zostanie wyświetlona informacja, w jaki sposób je przesłać.


Użytkownik, który posiada uprawnienie administratora globalnego, otrzymuje w serwisie Konto InsERT dostęp do:

  • zarządzania licencjami firmy;

  • edycji danych firmy;

  • zarządzania użytkownikami;

  • sterowania uprawnieniami do posiadanych w firmie produktów;

  • podglądu historii dokonanych transakcji.​​

Pliki do pobra​nia:Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki