Wróć do wyszukiwarki

e-Pomoc techniczna

Kaczmarski Inkasso – Jak przesłać rozrachunek do windykacji w Subiekcie123?

Program: Subiekt 123

Kategoria: Rozrachunki, Windykacja

Wysyłka przeterminowanych należności do Kaczmarski Inkasso dostępna jest w module Dokumenty nieopłacone. Na liście prezentującej rozrachunki dostępna jest specjalna kolumna, która prezentuje status należności w kontekście wysyłki do firmy windykacyjnej. Nad listami rozrachunków dostępny jest także filtr S​tatus sprawy (dowolny), który pozwala ograniczać listę wyświetlanych pozycji jedynie do tych, które oznaczone są wskazanym statusem.

Aby przesłać pojedynczy rozrachunek do windykacji, należy:

1. Przejść do modułu Dokumenty nieopłacone, a następnie kliknąć przycisk Odzyskaj pieniądze przy wybranym dokumencie.


2. W sytuacji, gdy w danych klienta (pobranych z dokumentu) wykryte zostaną nieprawidłowości, w sekcji Dane dłużnika pojawi się czerwony wykrzyknik. Należy wówczas skorzystać z opcji Edytuj​ dane w celu ich zweryfikowania i dokonania koniecznych zmian.


3. Nieprawidłowe dane są oznaczane symbolem wykrzyknika. W poniższym przykładzie nieprawidłowości zostały wykryte w polu NIP. Po korekcie danych należy kliknąć Zapisz dane.

 

UWAGA! Należy pamiętać, że dane poprawione w ten sposób służą wyłącznie do przekazania sprawy do firmy Kaczmarski Inkasso. Nie są one przepisywane do programu źródłowego. W celu zaktualizowania danych klienta w programie należy edytować jego kartotekę.

4. Zweryfikować poprawność opcji zaznaczonych w sekcji kwota brutto do odzyskania. Poniżej znajdują się opisy dodatkowych opcji związanych z obsługą sprawy:Chcę odzyskać koszty prowizji od dłużnika - opcja domyślnie zaznaczona. Gdy dokument zostanie już opłacony przez dłużnika przedsiębiorca otrzyma fakturę prowizyjną. Po dokonaniu płatności przedsiębiorca otrzyma notę obciążeniową, którą należy przekazać dłużnikowi. Na tej podstawie firma Kaczmarski Inkasso bezpłatnie zajmie się odzyskaniem kosztów prowizji od dłużnika.

Chcę dopisać dłużnika do KRD BIG SA - opcja domyślnie zaznaczona i możliwa do wykorzystania dla należności przekraczających 500zł.

Wyrażam zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia - W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązuję się do zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

Po wprowadzeniu odpowiednich wartości kliknąć Odzyskaj pieniądze.

5. Podczas pierwszej wysyłki zlecenia do serwisu Kaczmarski Inkasso pojawia się dodatkowy krok - Zawarcie umowy windykacyjnej. Nie będzie on widoczny przy kolejnych zleceniach. Należy w nim uzupełnić dane osoby upoważnionej do przekazania nierozliczonych należności firmie windykacyjnej. W oknie uzupełniane są dane bieżącego użytkownika programu. Adres e-mail oraz telefon są pobierane z użytkownika lub (jeśli nie są one uzupełnione) z danych podmiotu.Konieczne jest zapoznanie się z regulaminem i zatwierdzenie jego postanowień. Należy także wyrazić zgodę na świadczenie usługi przed okresem odstąpienia. Oznacza ona zobowiązanie przedsiębiorcy do zapłaty za świadczenie spełnione do momentu odstąpienia od umowy.

Po uzupełnieniu poszczególnych pól należy kliknąć przycisk Przejdź dalej.

6. Ostatnim oknem jest okno potwierdzające przesłanie dokumentu do windykacji.

 

Zagadnieni​e należy do zbioru zagadnień związanych z obsługą funkcji Kaczmarski Inkasso.

Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię
drukujWróć do wyszukiwarki