InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt Sprint - Co zrobić w przypadku komunikatu „Nie udało się połączyć z usługą InsERT Szybka Sprzedaż Serwer komunikacji na komputerze XXX na porcie 10504. Nie udało się zalogować na konto użytkownika Szef"?

Program: Subiekt Sprint 2

Kategoria: Pomoc techniczna

W sytuacji, w której podczas próby synchronizacji pojawia się komunikat "Nie udało się połączyć z usługą InsERT Szybka Sprzedaż Serwer komunikacji na komputerze XXX na porcie 10504. Nie udało się zalogować na konto użytkownika Szef" należy:

1. Na komputerze, na którym znajduje się baza danych Subiekta Sprinta uruchomić program Zarządzanie przejść do modułu Administracja - Synchronizacja, następnie Status usługi i kliknąć Zatrzymaj (w przypadku, gdy usługa jest już zatrzymana przejść do kolejnego kroku).

 

2. Ponownie Uruchomić serwer.

 

W przypadku, gdy powyższe kroki nie pomogły, należy:

1. Na tym samym komputerze kombinacją klawiszy CTRL + SHIFT + ESC, otworzyć Menedżer zadań systemu Windows, następnie na zakładce Usługi odnaleźć usługę ForeST Synchronizacja, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zatrzymaj.

 

2. Przyciskiem Rozpocznij ponownie uruchomić usługę.

 


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię