InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak uzyskać dostęp do Subiekta 123 na potrzeby własne biura?

Program: Subiekt 123

Kategoria: Licencje

Licencja Subiekta 123 dla InsERT nexo/GT pozwala na korzystanie z aplikacji Subiekt 123 na potr​zeby własne.​ Aby skorzystać z takiej możliwości, niezbędne jest posiadanie odpowiednich uprawnień przypisanych do Konta InsERT.

Z uwagi na powyższe należy odróżnić dwa przypadki:

  • Biura rachunkowe, które korzystały wcześniej z Subiekta 123 na potrzeby własne,
  • Biura rachunkowe, które po raz pierwszy będą uruchamiać Subiekta 123 na potrzeby własne.

W pierwszym z opisywanych przypadków nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności. Uprawnienia do aplikacji Subiekt 123 zostaną przypisane automatycznie. Natomiast w drugim przypadku należy:

1. Zalogować się do Konta InsERT.


2. Upewnić się, że wybrana jest odpowiednia firma, w razie potrzeby Zmienić firmę, następnie przejść do modułu Użytkownicy i kliknąć Edytuj uprawnienia.


3. Nadać uprawnienia do Subiekta 123 i Zapisać zmiany.


W menu Aplikacje pojawi się ​ Subiekt 123.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię