InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Dlaczego program nie łączy się z serwerem na końcówce?

Program: Gestor GT, Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

Gdy program na komputerze serwerowym działa prawidłowo, a stanowisko klienckie nie może się z nim połączyć, powinieneś sprawdzić kilka rzeczy.

1. Upewnij się, że masz prawidłowo skonfigurowaną sieć lokalną. Sprawdź nazwę serwera i nazwę instancji SQL np. LAPTOP41\INSERTGT, gdzie pierwszy człon jest nazwą serwera, a drugi instancji. Ważne jest, aby po nazwie komputera umieścić backslash (odwrócony ukośnik „\"). Nazwę serwera można sprawdzić na komputerze serwerowym – uruchamiając program poprzez wciśnięcie klawisza lewy ctrl tak, aby pojawiło się okno logowania do serwera


lub przy uruchomionym programie w nagłówku:Sprawdzoną wcześniej ścieżkę do serwera należy wprowadzić w polu serwer na komputerze klienckim – również poprzez lewy ctrl. Pod polem serwera znajdują się jeszcze dwie inne sekcje: użytkownik i hasło. Przy standardowej instalacji naszych programów SQL instaluje się z nazwą instancji „INSERTGT", użytkownik to „sa", a pole hasła jest puste – nieskonfigurowane.

2. Jeśli dalej występują problemy z połączeniem stanowiska klienckiego, należy dodać trzy wyjątki i nadać wszystkie uprawnienia w sieci (reguły przychodzące). Trzeba to zrobić na stanowisku serwerowym w ustawieniach zaawansowanych zapory systemu Windows.Te wyjątki to:
 • port TCP 1433,


 • port UDP 1434,


 • aplikacja sqlservr – standardowo znajduje się w folderze „C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL12.INSERTGT\MSSQL\Binn".


  3. Jeśli powyższe czynności nie rozwiązały problemu i końcówki dalej się nie łączą, a na serwerze program działa prawidłowo, należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager i sprawdzić, czy uruchomione są następujące komponenty:
  • SQL Server Browser,


  • protokoły dla sekcji wskazanych na zrzutach ekranu powinny być uruchomione.
   Jeśli pomimo wykonania powyższych kroków program dalej nie jest w stanie połączyć się do komputera serwerowego, zalecamy próbę połączenia przy wyłączonym programie antywirusowym (zarówno na serwerze jak i końcówce) - jeśli w takiej sytuacji połączenie zostanie uzyskane, należy odpowiednio skonfigurować program antywirusowy.

   Zrzuty ekranu zostały wykonane na komputerze pracującym na systemie operacyjnym Windows 10. Zalecamy, aby powyższe czynności zweryfikował i przeprowadził administrator sieci lub informatyk.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię