InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

InsERT GT - Zmiana certyfikatu JPK

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Instalacja

​​W dniu 23.08.2019 ​ Ministerstwo Finansów zmieniło certyfikat klucza publicznego do środowiska produkcyjnego JPK. Nowy certyfikat obowiązu​je od dnia opublikowania.​​

Firmy korzystające z podpisu kwalifikowanego nie będą w stanie wysłać pliku JPK_VAT. Wysyłka z wykorzystaniem danych autoryzujących przechodzi bez problemu.

W dniu 27.08.2019 został wydany komunikat informujący o tym, że organy podatkowe nie będą rozpoczynać postępowań karnych skarbowych za nieterminowe złożenie pliku JPK_VAT za lipiec, jeśli zostanie on przesłany do 2 września 2019 r.

Dodatkowo podatnicy, którzy prześlą plik JPV_VAT za lipiec do 2 września 2019 r. nie muszą składać w tej sprawie żadnych wyjaśnień do urzędów skarbowych. Pełna treść komunikatu dostępna jest tutaj​.

W celu wysyłki pliku JPK_VAT przy pomocy aktualnego certyfikatu należy zastosować się do jednej z poniższych instrukcji.

Jeżeli plik JPK_VAT nie został jeszcze wys​łany:

  1. Należy zaktualizować InsERT GT do wersji min. 1.58 (o ile zainstalowana jest wcze​śniejsza wersja programu);
  2. Następnie pobrać oraz zainstalować wersje 1.58 HF5 (wersja dostępna jest t​uta​​j​);
  3. Podpisać ponownie plik JPK_VAT i wysłać.​​​

Jeżeli plik został już wysłany, należy:​

  1. Sprawdzić status pobrania UPO;
  2. Jeżeli UPO zostało pobrane, to wszystko jest OK. Jeżeli pojawił się błąd szyfrowania, to należy zastosować poniższe kroki:
  3. Zaktualizować InsERT GT do w​ersji min. 1.58​ (o ile zainstalowana jest wcześniejsza wersja programu)​;​​​​
  4. Następnie pobrać oraz zainstalować wersje 1.58 HF5 (wersja dostępna jest tutaj​);
  5. Podpisać ponownie plik JPK_VAT i wysłać.

Pragniemy również przypomnieć, iż JPK_VAT można także wyeksportować z systemu InsERT i wysłać z wykorzystaniem aplikacji ministerialnej.​​​

Instrukcja instalacji wersji 1.58 HF5​​

1. Po ściągnięciu aktualizacji należy uruchomić instalator i kliknąć Aktualizuj. Program rozpocznie procedurę aktualizacji oraz zweryfikuje czy wszystkie programy zostały zamknięt​e​​.


2. Po zakończonej instalacji kliknąć Zakoń​cz​. Po uruchomieniu systemu oraz przejściu do podmiotu należy wykonać konwersję.​​
drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię