InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt nexo - Schowek pozycji, czyli jak skopiować kartoteki z dokumentu na dokument konfiguracja oraz informacje ogólne.

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Schowek

Działanie w dokumentach

Podstawowym scenariuszem jest oczywiście kopiowanie pozycji dokumentów między dokumentami. Najlepiej będzie prześledzić to na przykładzie:

Po wprowadzeniu faktury zakupu użytkownik chce kupić asortyment u dostawcy. W tym celu, na fakturze zakupu, w dowolnym miejscu specyfikacji asortymentowej spod prawo kliku należy skopiować (CTRL+K) pozycje dokumentu:


Następnie wystawić nowe zamówienie do dostawcy i w nim, w zawartości asortymentu spod prawo kliku wybrać polecenie Wklej pozycje (CTRL+J):

Po wykonaniu polecenia, do zamówienia zostaną wstawione wszystkie skopiowane wcześniej pozycje.

W Parmetrach schowka istnieje możliwość ustalenia m.in. jakie dane mają być wklejane, a także od wersji 25 można ustalić, czy wklejany materiał ma zostać dodany jako materiał, towar, czy pominięty.


Działanie w innych obszarach systemu

Raporty

Wśród wyników standardowych raportów można odfiltrowywać dane asortymentu ze schowka.

Przykład:

Istnieje wspomniane wcześniej zamówienie do dostawcy. Użytkownik chce sprawdzić, czy nie jest zamawiany asortyment niechodliwy. Aby to sprawdzić, należy skopiować zawartość zamówienia, jak opisano powyżej i uruchomić raport Asortyment niechodliwy, a następnie wyliczyć. Po wykonaniu klikając prawy przycisk myszy trzeba wywołać polecenie Pokaż asortyment ze schowka/cały.

Po zaaplikowaniu polecenia, wynik raportu został przefiltrowany i system wykaże tylko te pozycje, które znajdowały się w schowku.

Moduł asortymentu/lista asortymentu (F2)

W module Asortyment można odfiltrować pozycje ze schowka – stosowne polecenie dostępne jest w menu kontekstowym. Dzięki temu można na przykład zbiorczo zmienić precyzję jednostki miary dla asortymentu z dokumentu.

Podobnie można filtrować listę asortymentu wywoływaną poprzez klawisz F2 w dokumentach.

Gdzie zobaczyć pozycje w schowku

Pozycje, jakie obecnie znajdują się w schowku pozycji dokumentu widoczne są w module Schowek na zakładce Pozycje dokumentu.


Wykorzystanie schowka systemowego

Wykorzystanie schowka nexo można rozszerzyć również o schowek systemowy, o ile włączono w parametrach takie działanie (pkt 1.d). Umożliwia to wykonanie obliczeń w arkuszu kalkulacyjnym i wklejenie listy asortymentu do dokumentu.

Przykład wykorzystania:

Wybrany asortyment ma zostać przesunięty do innego magazynu, ale w ilości będącej różnicą między ilością dostępną a stanem optymalnym. W tym celu należy zaznaczyć w module asortymentu pozycje, dla których ma zostać wykonana operacja, a następnie skopiować pozycje (shift+ctrl+c). Tak skopiowaną listę wkleić w arkuszu kalkulacyjnym:

Następnie trzeba dodać nową kolumnę „Ilość", która będzie wyliczana jako różnica między ilością dostępną a ilością optymalną:


Kolejnym krokiem będzie zaznaczenie całej tabeli (włącznie z nagłówkami kolumn) i skopiować ją do schowka systemowego (ctrl+c):


W kolejnym etapie należy uruchomić w systemie Subiekt nexo nowy dokument wydania magazynowego i wkleić w dokumencie zaznaczoną w arkuszu kalkulacyjnym tabelę (polecenie Wklej pozycje). Program rozpozna nazwy kolumn i odpowiednio wklei dane:

Ważne! Aby wklejanie pozycji ze schowka systemowego zadziałało, wymagane jest, aby skopiować nazwy kolumn tabeli. Szcze​gółowe informacje techniczne, jak działa rozpoznawanie danych ze schowka systemowego zostały zawarte w ostatnim punkcie tego poradnika.

Pozostałe infor​​macje

 1. Polecenia kopiowania do schowka, wklejania ze schowka oraz czyszczenia schowka posiadają przypisane skrótów. Kopiowanie pozycji posiada skrót - Crtl + K, wklejanie pozycji - Ctrl + J, czyszczenie schowka - Ctrl + Z.
 2. Nie ma dedykowanych uprawnień do kopiowania/wklejania i nie planujemy ich dodawania.
 3. Kopiowanie/wklejanie nie działa w korektach, inwentaryzacji i cennikach.

Informacje techniczne – wczytywanie danych ze schowka systemowego

Dane pobierane ze schowka systemowego rozpoznawane są po nazwach nagłówków kolumn, które są interpretowane jako konkretne dane.

Zasady tekstowego odczytywania pozycji:

 • komórki oddzielone są tabulatorem (/t);
 • wiersze oddzielone są znakiem nowej linii (/r/n);
 • pierwszy wiersz zawiera nagłówki kolumn;
 • istnieje kolumna zawierająca symbol lub nazwę asortymentu;
Zasady odczytywania nagłówków kolumn:
 • polskie znaki są odczytywane bez „ogonków";
 • wszystkie znaki nie będące literami alfabetu angielskiego lub cyframi są ignorowane;
 • wielkość liter nie ma znaczenia;
Dopuszczalne warianty nagłówków kolumn:

a) Symbol

 • Symbol
 • Symbol asortymentu

b) Nazwa

 • Nazwa
 • Asortyment
 • Nazwa asortymentu

c) Ilość

 • Ilość

d) Jednostka miary

 • J. m.
 • Jednostka
 • Jednostka miary

e) Cena netto przed rabatem

 • Cena
 • Netto
 • Netto przed rabatem
 • Cena netto
 • Cena netto przed rabatem

f) Cena netto po rabacie

 • Netto po rabacie
 • Netto (R)
 • Cena netto (R)
 • Cena netto po rabacie

g) Cena brutto przed rabatem

 • Brutto
 • Brutto przed rabatem
 • Cena brutto
 • Cena brutto przed rabatem

h) Cena brutto po rabacie

 • Brutto po rabacie
 • Brutto (R)
 • Cena brutto (R)
 • Cena brutto po rabacie

i) Stawka VAT

 • VAT
 • Stawka VAT
 • Stawka

j) Rabat

 • Rabat

k) Opis pozycji

 • Opis
 • Opis z pozycji

l) Rodzaj asortymentu

 • Rodzaj
 • R

m) Cena nabycia

 • Cena nabycia

n) LP

 • LP


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię