InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak udostępnić Subiekta 123 w ramach licencji biurowej Subiekt 123 dla InsERT GT?

Program: Subiekt 123

Kategoria: Licencje

​Udostępnionymi dla klientów Subiektami 123 można zarządzać z poziomu modułu Klienci biura.


Subiekta 123 można udostępnić wyłącznie dla zarejestrowanych klientów biura rachunkowego. Aby rozpocząć proces udostępniania aplikacji, należy:

1. Zalogować się do Konta InsERT.


2. Upewnić się, że wybrana jest odpowiednia firma, w razie konieczności Zmienić firmę​, następnie na zakładce Klienci biura kliknąć istniejącego klienta, a następnie Udostępnij (zdjęcie 1) i przejść do punktu 5, jeśli jest to no​wy klient biura, należy kliknąć Dodaj klienta (zdjęcie 2).

zdjęcie 1


zdjęcie 2


3. Wpisać NIP lub VATIN klienta biura, jego Nazwę, Program ustawić na Subiekt 123 dla InsERT GT, następnie kliknąć Zarejestruj klienta biura.

UWAGA!!! Limit możliwych do zarejestrowania klientów stanowi sumę podmiotów z posiadanych przez biuro rachunkowe licencji Rachmistrza GT oraz Rewizora GT. Górny limit udostępnień aplikacji w ramach podstawowej licencji Subiekta 123 dla InsERT GT wynosi 100.


4. Po pomyślnej rejestracji należy Udostępnić aplikację Subiekt 123.


5. Wpisać Identyfikator Podatkowy, następnie kliknąć Zatwierdź.


6. W formularzu udostępniania dane zostaną automatycznie pobrane z bazy GUS. Alternatywnie ręcznie wprowadzić dane firmy klienta biura. Na podstawie tych danych zostanie założony podmiot w Subiekcie 123. Wprowadzone dane będą drukowane na fakturach wystawianych w aplikacji klienta. Po wpisaniu danych Przejść dalej.

UWAGA!!! Należy zwrócić szczególną uwagę na adres e-mail wprowadzony w formularzu. Na podany adres zostanie wysłana klientowi wiadomość z zaproszeniem do korzystania z Subiekta 123. W zaproszeniu dostępny będzie link, który umożliwi użytkownikowi rozpoczęcie korzystania z udostępnionej usługi. Wprowadzony adres e-mail klienta biura pozwoli również firmie InsERT na kontakt z klientem w zakresie funkcjonowania usługi. Na ten adres mogą być wysyłane informacje o planowanych aktualizacjach Subiekta 123, przerwach technicznych, zmianach regulaminu itp.


Zweryfikować Adres e-mail, na który zostanie wysłane zaproszenie do korzystania z udostępnionego Subiekta 123, następnie przejść do Podsumowania.


Sprawdzić wszystkie dane i Udostępnić aplikację.


Klient biura rachunkowego po otrzymaniu wiadomości e-mail z zaproszeniem do korzystania z udostępnionego Subiekta 123 musi odwiedzić link, który pozwoli mu uzyskać dostęp do aplikacji. Po kliknięciu w link zostanie przekierowany na stronę logowania, na której można użyć posiadanego Konta InsERT lub założyć nowe korzystając z opcji Załóż Konto InsERT. W formularzu zakładania nowego konta należy uzupełnić wszystkie wymagane dane. Założone konto wymaga potwierdzenia. W tym celu na adres e-mail konta wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywacyjnym. Należy kliknąć link i zalogować się do udostępnionej usługi. 

Uwaga: Nie ma obowiązku zakładania konta na dokładnie taki sam adres e-mail, jak ten, na który zostało dostarczone zaproszenie do korzystania z usługi.

Poradnik poświęcony akceptacji zaproszenia: Jak rozpocząć korzystanie z udostępnionej usługi​

Zakończenie udostępniania usługi

Po pomyślnym udostępnieniu​ Subiekta 123 z poziomu Szczegółów klienta biura istnieje możliwość zakończenia udostępniania usługi dla wybranego klienta lub wykonać operację ponownego udostępnienia.

  ​

Zobacz również:

Wprowadziłem błędne dane klienta przy udostępnianiu Subiekta 123, jak je poprawić?drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię