InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Problem z wysyłką elektroniczną PIT-36L

Program: InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK

W jednej ze starszych wersji tj. 1.50 SP1 HF1 występuje problem przy wysyłce elektronicznej deklaracji PIT-36L. Sprawa ta dotyczy tylko tych podatników, którzy składają deklarację PIT-36L oraz w polu 23 wykazali Stratę z lat ubiegłych. Komunikat, który pojawia się przy próbie wykonania Weryfikacji e-Deklaracji to:


Istnieją dwa sposoby, aby rozwiązać tę kwestię:

Sposób pierwszy (zalecany):

1. Pobrać i wypakować plik, który dostępny jest tutaj.

2. Uruchomić Program Serwisowy (C:\Program Files (x86)\InsERT\InsERT GT\Admin.exe). Zaznaczyć podmiot, na którym występuje problem, a w polu Plik bazy danych sprawdzić nazwę bazy danych.


3. Uruchomić wcześniej pobrany plik o nazwie Naprawa_PIT36L. W pierwszym polu należy wpisać nazwę bazy danych, którą sprawdziliśmy w Programie Serwisowym, odrzucając rozszerzenie .mdf. Po jej wpisaniu należy kliknąć przycisk OK.


3. Należy podać prawidłowe parametry logowania do serwera SQL - jeśli instalacja była przeprowadzana standardowo i jest to stanowisko serwerowe to w polu Serwer wpisać (local)\INSERTGT, Identyfikator logowania to sa, a hasło należy pozostawić puste.


4. Po kliknięciu OK program wprowadzi zmiany i rozwiąże problem.


Sposób drugi:

1. Pobrać i wypakować plik, który dostępny jest tutaj. Po wypakowaniu pliku, należy uruchomić go przykładowo w notatniku, następnie zaznaczyć całą treść (CTRL+A) i ją skopiować (PPM - Kopiuj lub CTRL+C).


2. W programie (Rachmistrzu GT lub Rewizorze GT) przejść do modułu Zestawienia (Widok - Zestawienia), a nastepnie na dowolnym zestawieniu kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Dodaj zestawienie SQL.


3. W oknie Dane zestawienia na zakładce Podstawowe w polach Nazwa i Opis wpisać Naprawa PIT-36L.


4, Następnie przejść na zakładkę Zapytanie SQL i wkleić treść skopiowaną z rozpakowanego wcześniej pliku PIT-36L.txt. Zmiany zatwierdzić przyciskiem OK.


5. Na liście zestawień pojawi się dodane zestawienie. Po jego uruchomieniu, pokaże się zestawienie z cyfrą 1 w tabelce, a problem nie będzie się więcej powtarzał.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię