InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Instrukcja dla użytkowników programu Subiekt nexo posiadających wystawione dokumenty sprzedaży bez naliczonej opłaty recyklingowej.

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Asortyment

W związku z komunikatem Ministerstwa Finansów wydanym pod koniec grudnia 2017r. o objęciu podatkiem od towarów i usług opłaty recyklingowej od sprzedawanych toreb na zakupy, informowaliśmy Państwa o sposobie postępowania do czasu wydania wersji 19.0.0 Subiekta nexo. Zalecaliśmy wówczas, aby doliczyć do ceny takich toreb 20gr netto (25 groszy brutto).

W wersji 19.0.0 Subiekta nexo wprowadzona została kompleksowa obsługa opłaty recyklingowej. Jeśli przed zainstalowaniem wersji 19.0.0 wystawiane były dokumenty, na których znajdował się asortyment objęty opłatą recyklingową, nie ma w nich zapisanych danych o naliczonej opłacie recyklingowej, ponieważ w Subiekcie nexo nie było jeszcze obsługi opłaty opodatkowanej.

Niniejsza instrukcja przedstawia sposób postępowania, celem zaktualizowania danych zapisanych w takich dokumentach o naliczenie opłaty recyklingowej. Brak wykonania opisanych kroków będzie skutkować nieprawidłowym zaksięgowaniem opisanych wyżej dokumentów (bez wyszczególnienia przychodu z tytułu opłaty recyklingowej), oraz nieprawidłowym wyliczeniu łącznej kwoty opłaty recyklingowej.

Przypisanie opłaty dodatkowej do asortymentu

Warunkiem niezbędnym do zaktualizowania danych dokumentów jest zainstalowanie wersji 19.0.0 i skonwertowaniu bazy danych. Następnie należy wejść do moduł „Asortyment" i dla toreb objętych opłatą recyklingową, na zakładce Podstawowe, w polu Opłata dodatkowa wybrać Opłata recyklingowa:

Dostępna jest również operacja zbiorczego wykonania tej operacji dla zaznaczonych asortymentów: w menu Zbiorczo > Podstawowe > Przypisz opłatę dodatkową.

Od tego momentu, wszystkie nowo wystawiane dokumenty sprzedaży tego asortymentu będą miały zapisane naliczenie opłaty recyklingowej.

W przypadku dokumentów wystawionych od 1 stycznia 2018r. przed wersją 19.0.0 możliwe jest ich zaktualizowanie o dane opłaty recyklingowej korzystając z poniższych sposobów:

1. Ręczne ustawienie

Należy uruchomić edycję dokumentu (F4), wejść w podsumowanie „Opłaty recyklingowe" (poniżej oznaczone na czerwono) i w oknie, które się pokaże zaznaczyć znacznik „Podlega", a następnie zapisać dokument:

Operację należy powtórzyć dla wszystkich dokumentów z asortymentem objętym opłatą recyklingową.

2. Zbiorcza aktualizacja za pomocą zestawienia własnego

Jeśli takich dokumentów jest więcej i posiadają Państwo Subiekta w wersji PRO, można dodać i wykonać raport własny SQL, który zbiorczo zaktualizuje dokumenty wystawione od 1 stycznia 2018 o naliczenie opłaty recyklingowej.

Przed wykonaniem opisanych niżej kroków należy wykonać archiwizacje!

Aby dodać i wykonać raport własny należy wykonać następujące kroki:

 1. Wejść do modułu Raporty i dodać nowy raport SQL (Ctrl+Ins), a w nim:
  • Wprowadzić dowolną nazwę raportu,
  • w polu „Typ elementu" wybrać „Dokument",
  • wpisać dowolny opis,
  • przydzielić grupę „Dokumenty".
  • w polu „Zapytanie" usunąć domyślną treść i wkleić zawartość odczytaną z tego pliku,
  • zapisać raport.
 2. Po zapisaniu, raport będzie widoczny w grupie „Dokumenty" – należy go uruchomić np. poprzez klawisz ENTER.
 3. Po wykonaniu raportu, wyświetli on listę dokumentów, które zostały przeliczone. Można ją wydrukować (Shift+Ctrl+P). Po wykonaniu, raport można usunąć – nie będzie już potrzebny.

3. Zbiorcza aktualizacja dla użytkowników bez wersji PRO

W pierwszej kolejności należy pobrać spakowany (poprzez program 7-ZIP) skrypt tutaj. Następnie po wypakowaniu i uruchomieniu zostanie wyświetlone pierwsze okno kreatora, gdzie trzeba podać nazwę bazy danych. Nazwę można uzyskać za pomocą programu serwisowego nexo. Po wprowadzeniu nazwy, przycisk OK przejdzie do kolejnego kroku.


W kolejnym etapie wymagane jest wprowadzenie serwera SQL. Nazwa serwera widoczna jest w programie serwisowym w górnej sekcji. Po wskazaniu poniższego parametru należy zaznaczyć znacznik Użyj zaufanego połączenia. Przycisk OK rozpocznie procedurę.


Po poprawnie wykonanych poprawkach wyświetli się komunikat:


Gdy kreator zostanie ukończony w wersji niższej niż 19.0.0 zostanie wyświetlony komunikat. W takiej sytuacji należy zaktualizować program do wersji 19.0.0.

4. Pomoc techniczna

Jeśli wystąpią inne problemy, prosimy o kontakt z Pomocą Techniczną, celem uzyskania indywidualnego toku pomocy.


drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię