InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Subiekt nexo - Jak wygenerować dokument pomniejszenia sprzedaży detalicznej (PSD), a następnie przygotować dane dla księgowości?

Program: InsERT nexo, Subiekt nexo

Kategoria: Deklaracje skarbowe i JPK

​W pliku JPK_VAT należy wykazywać wszystkie faktury wystawione na podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Najważniejsze, z punktu widzeniu użytkownika, jest przygotowanie pliku komunikacji tak, aby nie dublować należnego podatku VAT. Dlatego kwotę raportów dobowych/raportu miesięcznego/wartości paragonów należy pomniejszać o VAT z wykazanych faktur detalicznych. W poniższym artkule został obrany scenariuszu, gdy program handlowy wysyła dane do księgowości tak, aby księgowa wprowadziła je do ewidencji VAT. Po stronie programu Subiekt nexo należy wykonać poniższe czynności:

1. Przejść do modułu Sprzedaż na zakładkę Paragony i faktury uproszczone. Następnie wejść w Operacje Nalicz pomniejszenie sprzedaży detalicznej. W drzewku widoczne są dwie opcje:

  • Na podstawie zaznaczonych dokumentów – program naliczy pomniejszenie dla zaznaczonych pozycji na liście.
  • Kreator naliczania pomniejszeń – system przeprowadzi użytkownika krok po kroku po ustawieniach, na podstawie których zostanie naliczone pomniejszenie.

W omawianym artykule zostanie opisany sposób za pomocą Kreatora naliczeń.

 


2. W pierwszym kroku kreatora wskazać Okres od do, Oddział oraz Magazyn, z którego zostaną pobrane dokumenty. Parametr Sprzedaż ufiskalniona pozwala określić, według jakich kryteriów program ma wyświetlić listę potencjalnych dokumentów do naliczenia pomniejszenia. Domyślną opcją jest na podstawie pojedynczych dokumentów.

Uwaga! Jeśli za wybrany okres były już wystawione pomniejszenia sprzedaży detalicznej, to po zmianie parametru Sprzedaż ufiskalniona należy usunąć pomniejszenia (w modułach Sprzedaż lub Urządzenia) i korzystając z omawianego kreatora, naliczyć je ponownie.

 


3. Kolejny krok wyświetli dokumenty, dla których możliwe jest naliczenie pomniejszenia. Dodatkowo opcje Zaznacz wszystko, odznacz wszystko oraz Przywróć domyślne zaznaczenie ułatwią zarządzanie dokumentami z listy. Statusy: W czyli wybrane dokumenty, T typ dokumentu oraz F czy ufiskalniony pozwolą na weryfikacje dokumentów przeznaczonych do naliczenia pomniejszenia sprzedaży. Po wybraniu dokumentów przycisk Dalej zatwierdzi okno kreatora.

 

4. Przycisk Wykonaj rozpocznie procedura naliczeń.

5. Po zakończonym procesie przycisk Zakończ zatwierdzi wprowadzone zmiany.


6. Następnym krokiem będzie przejście do modułu Dekretacja dokumentów. Wybranie opcji Więcej oraz zaznaczenie filtru Typ dokumentu.

 

7. W kolejnym etapie trzeba wskazać typy dokumentów tak, aby bez problemu posortować dokumenty fiskalne przeznaczone do wysyłki poprzez plik komunikacji. Zmiana filtru (dowolny) na (wybrany) wyświetli okno konfiguracji.

 

8. W omawianym przykładzie zostały wybrane typy:

  • Faktura detaliczna
  • Paragon
  • Paragon imienny
  • Paragon fiskalny
  • Pomniejszenie sprzedaży detalicznej

Przycisk Ok zatwierdzi konfiguracje.

 

9. Po wskazaniu w/w filtrów program wyświetli dokumenty na podstawie, których będzie można wygenerować plik komunikacji. Tak przygotowane dane, księgowość może wczytać w programie Rewizor lub Rachmistrz nexo, a następnie zadekretować do ewidencji VAT. Na poniższym zrzucie widać jak program pomniejszył kwotę wykazując wartości na minus.

 

10. Wysyłanie danych odbywa się poprzez górne menu Komunikacja po wybraniu jednej z trzech opcji (fot. 1):

  • Wyślij online – opcja ta zadziała w momencie, kiedy program handlowy posiada skonfigurowaną komunikacje online z Rachmistrzem lub Rewizorem nexo. Jest to najlepsza forma przekazywania danych między programem handlowym a księgowym, gdy nie pracują na jednej bazie danych.
  • Wyślij off-line – plik o rozszerzeniu XML, najlepsza opcja po komunikacji online. Istotny jest fakt, że tylko Wyślij online jak i Wyślij off-line posiadają informacje odnośnie czy na podstawie faktury detalicznej zostało naliczone pomniejszenie. Jest to bardzo istotna informacja dla księgowości, po której można stworzyć warunek wyboru w schemacie dekretacji, co pozwoli na automatyczna dekretacje dla faktur, które są wystawiane na podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
  • Wyślij off-line EDI++ – ostatnią opcją jest wygenerowanie pliku .epp (EDI++) jednakże zalecamy dwie wcześniejsze opcję ze względu na ograniczenia w strukturze, która nie przenosi informacji o tym czy zostało naliczone pomniejszenie dla faktury detalicznej (fot. 2), co wiąże się z ręcznym sortowaniem dokumentów po stronie księgowej.

Fot. 1

 

Fot. 2

 

Tak przekazane dane do księgowość zostaną wykorzystane w celu poprawnego wykazania wartości w ewidencjach VAT po stworzeniu odpowiedniego schematu dekretacji po stronie księgowej. drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię