InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Jak wysyłać JPK w programach linii GT?

Program: InsERT GT

Kategoria: JPK

Z modułu e-Kontrole podatkowe można wysłać elektronicznie JPK. Po rozpoczęciu operacji wywoływane jest okno, które prezentuje informacje o wysyłanym pliku oraz statusy wysyłki.

Istotne są opcje dostępne w oknie wysyłki elektronicznej:

• Wyślij plik JPK – powoduje przesłanie wygenerowanego pliku na adres elektroniczny wskazany przez Ministerstwo Finansów. Gdy jego struktura zostanie poprawnie zweryfikowana, system automatycznie wyśle tzw. numer referencyjny, który służy do identyfikacji. Na jego podstawie pobierane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). W przypadku negatywnej weryfikacji system wysyła numer błędu wskazującego przyczynę niepoprawnej wysyłki. Program pozwala także na złożenie podpisu kwalifikowanego, czyli podpisanie JPK certyfikatem kwalifikowanym zainstalowanym w systemie. Obecna wysyłka elektroniczna (1.47 SP1) nie dopuszcza obsługi plików podpisanych podpisem niekwalifikowanym (za pomocą danych uwierzytelniających).

• Poświadczenie odbioru:
- pobierz poświadczenie odbioru – pozwala pobrać UPO, czyli elektroniczny dokument poświadczający o złożeniu pliku w poprawnym formacie – na podstawie wcześniej otrzymanego numeru referencyjnego;
- pokaż poświadczenie odbioru – umożliwia przeglądanie i drukowanie poświadczenia;
- eksportuj poświadczenie odbioru – pozwala wyeksportować UPO;
- usuń dane wysyłki – usuwa numer referencyjny i potwierdzenie odbioru wysyłki.
- usuń log – usuwa log z wykonanej operacji.

drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE

Dlaczego artykuł oceniasz jako nieprzydatny?

Dziękujemy za opinię