InsERT S.A.
e-pomoc techniczna

e-pomoc techniczna

Nie można wykonać dearchiwizacji, co sprawdzić jeśli pojawia się taki komunikat?

Program: Gestor GT, Gratyfikant GT, InsERT GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Subiekt GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku problemów z wykonaniem dearchiwizacji należy:

1. Otworzyć mój komputer i bezpośrednio na dysku (C:) stworzyć nowy folder np. Archiwizacja GT. Do tego folderu należy przenieść wcześniej utworzone pliki archiwum (*.iar, *.i01 lub *.bak). Następnie ważne, aby uruchomić program Archiwizator klikając na niego prawym przyciskiem myszy i wybierając opcję uruchom jako administrator.


2. W archiwizatorze wybieramy opcję Dearchiwizuj. W kolejnym okienku wybieramy folder, w którym umieściliśmy pliki archiwum oraz folder roboczy. Klikamy w ikonkę folderu i wskazujemy folder, który wcześniej przygotowaliśmy. Czynność powtarzamy przy wybieraniu folderu roboczego tak, aby był taki sam jak folder z plikiem archiwum. Na koniec mozemy zdecydować czy podmiot, który się stworzy w procesie dearchiwizacji ma się nazywać tak samo jak plik archiwum - jeśli nie, nazwę możemy nadać mu sami. Gdy wykonamy wszystkie kroki w okienku archiwizacji klikamy przycisk ok.


3. Jeśli dalej program nie będzie mógł wykonać dearchiwizacji należy sprawdzić na liście zainstalowanych programów w systemie czy jest zainstalowany komponent Microsoft SQL Server 2005 Backward compatibility. Jeśli brakuje takiego programu należy pobrać go w odpowiedniej wersji (x32 lub x64) ze strony Microsoftu i zainstalować lub z najbardziej aktualnej płyty instalacyjnej dodatek sql2005_bc. (instalator znajduje się na płycie w podkatalogu WSPÓLNE - X:\wspolne\sql2005_bc\sqlServer2005_BC.msi).


4. Proces przywracania danych nie powiedzie się jeśli archiwizacja została wykonana na nowszej wersji SQL, a dearchiwizację przeprowadzamy na komputerze ze starszą wersją silnika bazy danych lub różnica między wersjami SQL zbyt duża na komputerze, gdzie zostało stworzone archiwum, a komputerze, na którym próbujemy wykonać dearchiwizację. Aby proces dearchiwizacji się powiódł na wersjach SQL 2012 czy 2014 archiwum musi być stworzone minimum na wersji 2008R2.
drukuj
Czy artykuł był pomocny?TAKNIE
Dziękujemy za opinię