InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 716 zagadnień.


Nie drukują się wzorce graficzne, przy próbie wydruku pojawia się komunikat server has not yet been opened.

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Wydruki

Komunikat świadczy o uszkodzeniu bazy danych podmiotu, najprawdopodobniej przez nieprawidłowe kopiowanie lub przenoszenie plików bazy danych, inaczej niż przez jedyną zalecaną metodę: Archiwizację-Dearchiwizację. Można spróbować naprawić ten problem poprzez:

 1. Archiwizację uszkodzonego podmiotu.
 2. Dearchiwizację na tym samym komputerze, ale do nowego podmiotu o innej niż dotychczas używanej nazwie.

Co zrobić, gdy przy nieudanej próbie odbioru sprzedaży pojawia się komunikat: nie można dodać obrotu towaru o kodzie …, którego nie ma w programie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Fiskalizacja

Komunikat może pojawić się, jeśli użytkownik systemu Kasa fiskalna-Subiekt GT usunie lub zmieni dane towaru, który został wcześniej wysłany z programu do kasy fiskalnej. Ponadto częstym powodem problemu z pobraniem informacji z kasy może być rozpoczęcie współpracy kasa-program z rozbieżnymi kartotekami towarów w kasie fiskalnej i w Subiekcie GT (np. kartoteka w kasie pochodzi z innego programu, bądź jest ręcznie poprawiana i uzupełniana). Do prawidłowej współpracy Subiekta GT z kasą wymagane jest wysłanie uporządkowanej kartoteki towarów TYLKO z Kasiarza GT do pustej kasy (bez zdefiniowanych towarów). Późniejsza wysyłka zmian w kartotekach powinna być realizowana również TYLKO z Kasiarza GT, zawsze zaraz po odebraniu sprzedaży (kasa powinna mieć wyzerowane totalizery). Doraźnie ściągnięcie zablokowanej informacji o sprzedaży umożliwić powinno przywrócenie postaci kartoteki towaru o sygnalizowanym w komunikacie kodzie do stanu sprzed zmian.

Dlaczego pojawiają się zerowe kwoty w zaliczce PIT?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: Deklaracje

Jeśli przy wyliczaniu zaliczki PIT wyliczają się wartości zerowe (a jednocześnie w danym okresie były wykazane obroty), należy sprawdzić, czy wspólnik ma określony udział w firmie. Udział określić można w następujący sposób:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Struktury właścicielskie.
 2. Dodać nową strukturę pamiętając o poprawnym podaniu udziałów poszczególnych wspólników. Jeżeli jest to jednoosobowa działalność, należy wpisać udział 100%.
 3. Przejść do modułu Deklaracje-Deklaracje skarbowe.
 4. Zaznaczyć na liście deklarację z którą jest problem i na górnym pasku wybrać Popraw.
 5. W oknie edycji deklaracji, na górnym pasku wybrać Deklaracja-Wylicz od nowa.

Pojawia się komunikat: Poprawka nie może być zainstalowana przez usługę instalatora Windows, ponieważ uaktualniany program nie został odnaleziony lub poprawka uaktualniająca dotyczy innej wersji tego programu. Sprawdź, czy uaktualniany program znajduje się na tym komputerze i czy posiadasz odpowiednią poprawkę uaktualniającą. Jak zainstalować poprawkę w takim przypadku ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat informuje zwykle o próbie doinstalowania poprawki typu HF lub SP (np. 1.28 HF2) do niewłaściwej wersji. Komunikat pojawi się np. w przypadku próby instalacji poprawki HF3 do wersji 1.28 gdy jest zainstalowana wersja niższa - np. 1.27. W takim przypadku, przed instalacją poprawki HF do wersji 1.28, należy najpierw zainstalować wersję 1.28 (czyli tą do której dedykowana jest konkretna poprawka).

Czy można czytnikiem kodów kreskowych automatycznie odczytać i wprowadzić do programu ilość (wagę z wagi etykietującej) towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak, Subiekt GT może automatycznie odczytać ilość (wagę) sprzedawanego towaru z kodu kreskowego. Aby Subiekt GT mógł odczytywać ilość z kodu kreskowego, należy:

 1. W kartotece sprzedawanego w taki sposób towaru, w zakładce Urządzenia zaznaczyć opcję Towar przeznaczony do ważenia na wadze etykietującej.
 2. W Kasiarzu GT dodać konfigurację używanej wagi etykietującej i wysłać na nią informację o towarach z kodowaną wagą. Po takiej konfiguracji, przy wystawianiu dowolnego dokumentu w Subiekcie GT, wydrukowana z wagi etykietującej etykieta wybierze właściwy towar z listy i automatycznie wstawi ilość (wagę) sprzedawanego towaru po odczytaniu z niej kodu czytnikiem (kursor powinien być w polu Nazwa tabeli Specyfikacja towarowa).

Czy jest możliwość podania adresu e-mail, na który ma zostać przesłana wiadomość jako kopia jawna bądź kopia ukryta?

Dotyczy programu: Gestor GT

Kategoria: Wiadomości

Tak. Od wersji 1.26 istnieje możliwość wskazania, na jaki adres ma zostać wysłana kopia wiadomości. W tym celu zostały dodane pola DW i UDW. Podanie adresu w polu DW oznacza, że będzie on widoczny dla wszystkich odbiorców wiadomości. Pole UDW różni się tym od pola DW, że adresaci są niewidoczni dla innych odbiorców tej wiadomości. Podczas edycji wiadomości należy wybrać w górnej części okna ikonę Inne i w oknie, które się wyświetli, będzie możliwość uzupełnienia tych pól.

Jaka jest różnica między wersją serwerową/jednostanowiskową a kliencką?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

Wersja serwerowa/jednostanowiskowa wymusza instalację na danym komputerze silnika baz danych Microsoft SQL Serwer na którym zakładana jest baza danych podmiotu. Komputer będzie pełnił rolę serwera do którego będa mogły być podłączone inne stanowiska klienckie.

Wersja kliencka nie wymusza instalacji silnika baz danych Microsoft SQL Serwer. Podczas instalacji takiej wersji użytkownik będzie poproszony o podanie nazwy serwera z którym program ma się łączyć podczas uruchamiania. Nazwę serwera podaje się w postaci nazwa_komputera\InsertGT. Taką wersję instaluje się na stanowisku klienckim czyli takim które będzie się łączyło z komputerem głónym serwerem.


Jak długo można testować program i jakie są ograniczenia?

Dotyczy programu: InsERT nexo

Kategoria: InsERT nexo

Program można testować na dwa sposoby:

 1. Zakładając podmiot w wersji licencjonowanej - podmiot taki nie zawiera danych przykładowych, można wprowadzić własne dane lub zaimportować ze starszych wersji programów. Nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (w ramach wybranej wersji), można testować WSZYSTKIE funkcje programu. Ograniczenie dotyczy czasu - w ciągu 45 dni należy zarejestrować program.
 2. Zakładając podmiot w wersji prezentacyjnej - podmiot taki zakładany jest zawsze w wersji PRO i zawiera dane przykładowe, nie można zaimportować własnych danych ze starszych wersji programów. Nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych, można testować wszystkie funkcje programu. Ograniczenie dotyczy czasu - po 45 dniach podmiot nie uruchomi się.

UWAGA!!! Do podmiotu w wersji PREZENTACYJNEJ nie można wprowadzić numeru licencji. Po wygaśnięciu okresu próbnego, dalsza praca z podmiotem nie jest możliwa.


Jak ponownie wprowadzić do ewidencji VAT, wcześniej skorygowany (z tytułu nieterminowych płatności), należny podatek VAT ?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT

Aby skorygowany wcześniej podatek VAT należny ponownie wprowadzić (zaliczyć) do ewidencji VAT należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe-Ewidencja VAT sprzedaży.
2. Zaznaczyć na liście zapis korekty VAT i kliknąć nad tabelą opcję Popraw - otworzy się okno edycji zapisu
Sprzedaż VAT - korekta.
3. Zmienić zakładkę na Inne - w wierszu Ponownie zaliczono do VAT kliknąć opcję Ponownie zalicz do VAT i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) - otworzy się nowe okno - Sprzedaż VAT - ponowne zaliczenie.
6. W oknie Sprzedaż VAT - ponowne zaliczenie sprawdzić i ew. skorygować poprawność daty wystawienia (czyli rozliczenia zaległej płatności) i daty Miesiąc naliczenia (do deklaracji z tego miesiąca program wprowadzi ponownie kwotę podatku VAT) oraz kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT.
7. Zapisać okno przyciskiem Zapisz - w tabeli Ewidencja VAT sprzedaży pojawi się nowa pozycja ponownego zaliczenia podatku VAT z dodatnią wartością (za numerem dokumentu program dopisze oznaczenie (pz) ).

Jak zaktualizować program?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aktualna wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej: www.insert.com.pl. Aby zaktualizować program za pomocą plików dostępnych na stronie internetowej, należy:

 1. Na dole głównej strony www.insert.com.pl kliknąć opcję Aktualne wersje.
 2. Kliknąć na wyświetlonej liście nazwę programu do ulepszenia.
 3. Jeśli wyświetlany numer wersji programu jest wyższy od zainstalowanej, należy kliknąć opcję Pobierz ulepszenie.
 4. W zależności od tego, czy użytkownik posiada abonament, czy nie, kliknąć przycisk Pobierz ulepszenie (w abonamencie) lub opcję Pobierz bez abonamentu.
 5. W kolejnym oknie wybrać z listy właściwy, potrzebny w danej wersji plik i kliknąć Pobierz, Pobierz SP lub Pobierz HF.
 6. Wskazać dowolną lokalizację docelową pobieranego pliku aktualizacji na dysku twardym aktualizowanego komputera (najlepiej bezpośrednio na dysku C:\).
 7. Po zakończeniu pobierania kliknąć 2 razy w pobrany plik - w ten sposób uruchomi się instalator pobranej właśnie wersji programu.

Jak zwiększyć liczbę miejsc po przecinku w cenie?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Dokumenty

Podczas wystawiania dokumentu należy:

 1. Wybrać z menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) opcję Operacje na liście-Parametry listy.
 2. W parametrach listy wybrać w polu Kolumna interesującą nas kolumnę - w tym przypadku cena netto.
 3. Po wybraniu kolumny w polu Format wybrać np. 9 999 999,3333 (cztery miejsca po przecinku).
 4. Zatwierdzić ustawienia opcją OK.

Zmiana taka nie jest zalecana (może wywołać błędy matematyczne na wydrukach dokumentów) - modyfikacja formatu wyświetlania cyfry nie zmienia algorytmu wyliczenia dokumentu - dokumenty niezależnie od tego ustawienia zawsze wyliczane są z dokładnością do 1 grosza (czyli do 2 miejsc po przecinku).


Jak stworzyć rejestr numeracyjny z numeracją miesięczną?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Subiekt nexo – Dokumenty

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe - Konfiguracja-Rejestry numeracyjne.
 2. W rejestrach numeracyjnych klikamyDodaj i przechodzimy do konfiguracji nowego rejestru numeracyjnego.
 3. Aby nowo tworzony rejestr przyjął postać numeracji miesięcznej, należy w Atrybutach obiektu ustawić Miesiąc daty wystawienia dokumentu.
 4. Proszę pamiętać o konfiguracji pozostałych pól Podstawowych, Postaci numeru oraz Numerów początkowych.
 5. Po zapisu rejestru numeracyjnego, należy przejść do widoku Ewidencje dodatkowe - Konfiguracja -Typy dokumentów i do danego typu dokumentu należy przypisać nowo stworzony rejestr.
 6. Zatwierdzić przyciskiem Zapisz.

Jak wyszukać coś na liście?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Na każdej liście w programie można użyć skrótu klawiszowego CTRL+F. W wywołanym właśnie okienku Szukaj można wpisać dowolny wyszukiwany ciąg znaków i kliknąć opcję Znajdź następny. Jeśli wyszukiwany ciąg znaków znajduje się na liście, zostanie on podświetlony (tylko jeden, pierwszy w kolejności, zgodnie z wybranym kierunkiem wyszukiwania (w górę lub w dół). Aby wyszukać kolejne wystąpienie wpisanego ciągu znaków, należy ponownie kliknąć opcję Znajdź następny.

Gdzie można znaleźć nową wersję programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Aktualna wersja programu dostępna jest zawsze na naszej stronie internetowej: www.insert.com.pl. Aby zaktualizować program za pomocą plików dostępnych na stronie internetowej, należy:

 1. Na dole głównej strony www.insert.com.pl kliknąć opcję Aktualne wersje.
 2. Na wyświetlonej liście kliknąć nazwę programu, którego ulepszenie potrzebujemy.
 3. Jeśli wyświetlany numer wersji programu jest wyższy od zainstalowanej, kliknąć opcję Pobierz ulepszenie.
 4. W zależności od tego, czy użytkownik posiada abonament, czy nie, kliknąć przycisk Pobierz ulepszenie (w abonamencie) lub opcję Pobierz bez abonamentu.
 5. W kolejnym oknie wybrać z listy właściwy, potrzebny w danej wersji plik i kliknąć Pobierz, Pobierz SP lub Pobierz HF.
 6. Wskazać dowolną lokalizację docelową pobieranego pliku aktualizacji na dysku twardym aktualizowanego komputera (najlepiej bezpośrednio na dysku C:\).
 7. Po zakończeniu pobierania kliknąć 2 razy pobrany plik - w ten sposób uruchomiony zostanie instalator nowej wersji programu.

Jak często trzeba wykonywać archiwizację?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Archiwizacja to kopia kompletnej bazy danych użytkownika programu. Zawiera ona wszystkie wpisane do programu dane (bez ograniczeń czasowych). Archiwizację należy wykonywać możliwie często i kopiować w bezpieczne miejsce (np. na zewnętrzny dysk). Dzięki niej, w przypadku awarii komputera, po ponownym zainstalowaniu programu, wszystkie wpisane do programu dane użytkownika mogą być odtworzone (dearchiwizacja odtworzy wszystkie wpisane dane od założenia bazy danych do momentu wykonania archiwizacji). Archiwizacja nie odtworzy jedynie konfiguracji (lokalnej) zdefiniowanych w Kasiarzu GT urządzeń zewnętrznych (takie odtworzenie możliwe jest jedynie, jeśli nazwa komputera w sieci - zaawansowane ustawienie systemu Windows - będzie wcześniej odtworzona 1:1).

Brak połączenia z SQL

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

W przypadku braku możliwości połączenia programu z serwerem SQL, należy:

 1. uruchomić w menu systemu Windows Start -> Programy -> Microsoft SQL Server 2008R2 -> Configuration Tools -> SQL Server Configuration Manager
 2. w oknie po lewej stronie zaznaczyć pozycję „SQL Server Services”;
 3. sprawdzić po prawej stronie stan instancji standardowo o nazwie „SQL Server (INSERTGT)”. Musi mieć status „Running” (uruchomiony);
 4. Jeżeli status jest „Stopped” (zatrzymany) należy go uruchomić poprzez prawy klawisz myszy wybierając opcję „Start”;
 5. po zmianie statusu na „Running” ponowić próbę uruchomienia programu, zwracając uwagę na nazwę serwera z którą się łączy program aby była w postaci (LOCAL)\INSERTGT.
 6. Jeżeli instancja ma status "Running" należy zwrócić uwagę na poprawność podanej nazwy serwera z którym program ma się łączyć jw.

Jak dodać pracownikowi chorobowe do wypłaty?

Dotyczy programu: mikroGratyfikant GT

Kategoria: Wypłaty

Program mikroGratyfikant GT nie wylicza automatycznie wartości wynagrodzenia chorobowego (lub zasiłku chorobowego). Automatyczne, na podstawie ewidencji czasu pracy, wyliczanie zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego realizowane jest w programie Gratyfikant GT. W mikroGratyfikancie GT można jednak, po wyliczeniu odpowiednich wartości zasiłku i wynagrodzenia chorobowego, dodać ręcznie te składniki do wypłaty. Aby to zrobić, należy:

 1. Odszukać listę płac z wypłatą do zmiany na liście modułów: Płace-Wypłaty.
 2. Zaznaczyć listę płac na liście (w gornej tabeli).
 3. W dolnej tabeli zaznaczyć pracownika, dla którego ma być dokonana zmiana.
 4. W głównym menu programu wybrać opcję: Wypłata-Popraw wypłatę.
 5. W okienku Wypłata kliknąć opcję Składniki wynagrodzenia.
 6. W okienku Skladniki wypłaty kliknąć opcję Dodaj z lewej strony listy.
 7. W oknie Wzorce składnikow płacowych odszukać odpowiedni składnik (Wynagrodzenie chorobowe lub Zasiłek chorobowy) i zatwierdzić wybór przyciskiem Wybierz.
 8. W oknie Dane składnika wypłaty wprowadzić potrzebną jego Wartość i zatwierdzić wybór przyciskiem OK.
 9. Zamknąć okno wyboru składników przyciskiem Zamknij.
 10. Zamknąć okienko Składniki wypłaty przyciskiem Przelicz i zamknij
 11. Zatwierdzić zmiany w oknie Wypłata przyciskiem OK. Po dodaniu nowego składnika wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy należy pamiętać o odpowiednim zmniejszeniu wartości pozostałych składników płacowych w danym okresie (Gratyfikant GT pomniejszenia te realizuje automatycznie).

Jak ponownie wprowadzić do ewidencji VAT, wcześniej skorygowany (z tytułu nieterminowych płatności), naliczony podatek VAT ?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT

Aby skorygowany wcześniej podatek VAT naliczony ponownie wprowadzić (zaliczyć) do ewidencji VAT należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe-Ewidencja VAT zakupu.
2. Zaznaczyć na liście zapis korekty VAT i kliknąć nad tabelą opcję Popraw - otworzy się okno edycji zapisu
Zakup VAT - korekta.
3.Zmienić zakładkę na Inne, w wierszu Ponownie zaliczono do VAT kliknąć opcję Ponownie zalicz do VAT i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) - otworzy się nowe okno - Zakup VAT - ponowne zaliczenie.
6. W oknie Zakup VAT - ponowne zaliczenie sprawdzić i ew. skorygować poprawność daty otrzymania (czyli rozliczenia zaległej płatności) i daty Miesiąc odliczenia (do deklaracji z tego miesiąca program wprowadzi ponownie kwotę podatku VAT) oraz kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT.
7. Zapisać okno przyciskiem Zapisz - w tabeli Ewidencja VAT zakupu pojawi się nowa pozycja korekty podatku VAT z dodatnią wartością (za numerem dokumentu program dopisze oznaczenie (pz) ).

Jak dodać aktualności na stronie Vendero ?

Dotyczy programu: InsERT GT, Subiekt GT

Kategoria: Vendero

Aby dodać aktualności na stronie Vendero:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Vendero - Informacje.
 2. Kliknąć na link Panel administracyjny i zalogować się.
 3. W Panelu administracyjnym wejść do Witryna - Aktualności.
 4. Kliknąć Dodaj i uzupełnić treść, która pojawi się na stronie.
 5. Kliknąć Zapisz.
 6. Dodać widget Aktualności poprzez menu Witryna - Edycja treści strony.
Tytuł może mieć maksymalnie 150 znaków, a treść maksymalnie 5000 znaków. Istnieje możliwość dołączenia zdjęć. Wystarczy wcześniej dodać je w menu Witryna - Media.
Więcej informacji na temat Vendero można znaleźć na stronie: http://vendero.pl/faq


Mam e-abonament i nie ściągają mi się aktualizacje, co mam zrobić ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Jeśli usługa e-abonament jest aktywna a aktualizacje nie pobierają się automatycznie należy:
 1. W głównym menu programu odszukać i uruchomić opcję Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Pobierz i zainstaluj nową wersję programu kliknąć opcję Ustawienia aktualizacji programu.Jeśli w dymku pojawi się informacja o braku zgody na korzystanie z funkcjonalności internetowych należy kliknąć na link InsMAIL - bądź na bieżąco, w oknie InsMAIL - bądź na bieżąco! zaznaczyć opcję Tak, chcę z niej korzystać, Automatyczna aktualizacja oraz Zgadzam się na warunki regulaminu usługi InsMAIL.
 3. W oknie Ustawienia aktualizacji programu zaznaczyć opcję Automatycznie pobieraj nową wersję oraz Proponuj zainstalowanie pobranej wersji podczas zamykania programu i zapisać zmianę przyciskiem OK.
 4. Wyłączyć program, załączyć ponownie, powrócić do menu Pomoc-Pobierz i zainstaluj nową wersję programu - tam kliknąć opcję Pobierz (w wierszu Dostępna wersja programu).

Jak skorygować podatek VAT naliczony z tytułu nieterminowych płatności ?

Dotyczy programu: Rachmistrz GT, Rewizor GT

Kategoria: Ewidencje VAT

Aby skorygować zaksięgowany wcześniej podatek VAT należy:
1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Ewidencje księgowe-Ewidencja VAT zakupu.
2. Zaznaczyć na liście zapis w ewidencji VAT do korekty i kliknąć nad tabelą opcję Popraw - otworzy się okno edycji zapisu
Zakup VAT.
3. W zakładce Inne zaznaczyć opcję Włącz korygowanie VAT - przełącznik Korekta VAT (nieterminowe płatności) powinna być ustawiona na Zwykły.
4. Uzupełnić/skorygować dane dokumentu: termin płatności i termin korekty VAT.
5. W wierszu Sporządzono korektę VAT kliknąć opcję Koryguj (wycofaj z VAT) i zatwierdzić przyciskiem Tak (zapis zmian w dokumencie) - otworzy się nowe okno - Zakup VAT - korekta.
6. W oknie Zakup VAT - korekta sprawdzić i ew. skorygować poprawność dat korekty oraz ujemnych kwot w odpowiednich wierszach tabeli VAT.
7. Zapisać korektę przyciskiem Zapisz - w tabeli Ewidencja VAT zakupu pojawi się nowa pozycja korekty podatku VAT z ujemną wartością (za numerem dokumentu program dopisze oznaczenie (k) ).

Jak bezpiecznie przeglądać dokumenty (tak, by przez przypadek czegoś w nich nie zmienić)?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Do przeglądania dokumentów służy opcja Pokaż. Aby jej użyć, należy:

 1. Zaznaczyć dokument do przeglądania na dowolnej liście dokumentów.
 2. Kliknąć na nim prawym przyciskiem.
 3. Z wyświetlonego menu kontekstowego wybrać opcję Pokaż. Użycie tej opcji (a nie tradycyjnego dwukliku - czyli opcji Popraw) gwarantuje, że w przeglądanym dokumencie nic przez przypadek się nie zmieni oraz że nie wywoła niepożądanych skutków ponowne, przypadkowe użycie przycisku Zapisz.

Jak wyszukać kontrahenta po NIP-ie w dekrecie?

Dotyczy programu: Rewizor GT

Kategoria: Dekretacja

Istnieje możliwość wyszukiwania kontrahenta po:

I-instynkcie, N-NIPie, S-symbolu i wybór z listy. Aby zmienić sposób wyszukiwania, należy:

 1. Po wprowadzeniu konta rozrachunkowego na pozycji dekretu np. 200- wcisnąć klawisz + do żądanego wyboru, tj. I, S, N - w naszym przykładzie będzie to N.
 2. Po koncie 200- wpisujemy NIP danego kontrahenta np. 200-8851232111. Spowoduje to wybór analityki kontrahenta o podanym numerze NIP.

Jak przyjąć towar w jednostce miary zbiorczej?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby przyjąć towar w jednostce miary innej niż podstawowa, należy:

 1. Otworzyć kartotekę danego towaru do edycji - na liście modułów Kartoteki-Towary i usługi - zaznaczyć kartotekę na liście i z głównego menu programu wybrać Towar-Popraw.
 2. Zmienić aktywną zakładkę na Miary.
 3. W sekcji Dodatkowe j.m. kliknąć opcję Dodaj.
 4. W oknie Jednostka miary, w polu Jednostka wybrać z listy bądź dopisać brakującą nazwę jednostki miary.
 5. W polu Przelicznik wpisać ilość jednostek miary podstawowej, jaka mieści się w jednostce zbiorczej.
 6. Zapisać zmiany przyciskami OK.
 7. Od tej pory w każdym dokumencie, w tabeli Specyfikacja towarowa, po kliknięciu pola Jm w wierszu z towarem, który ma być przyjęty, w jednostce zbiorczej pojawi się lista zdefiniowanych w kartotece danego towaru jednostek miary. Po wybraniu innej jednostki program przeliczy automatycznie wartość pozycji zgodnie z przelicznikiem ilości wprowadzonym wcześniej w kartotece towaru.

Jak ustawić płatność kartą w fakturze?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Dokumenty

Aby uaktywnić płatności kartą przy sprzedaży, należy:

 1. Przejść do modułu Kartoteki-Instytucje.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj-Instytucja-Podmiot cesyjny, który będzie dla nas pośrednikiem w takim rozliczeniu rozrachunku tj. centrum autoryzacji kart płatniczych.
 3. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Formy płatności.
 4. Dodać nową formę płatności, gdzie w pozycji Typ płatności wybrać należy Karta płatnicza przy sprzedaży / bon obcy.
 5. W polu Podmiot cesyjny wybrać z listy (F2) wcześniej dodanego klienta będącego centrum autoryzacji kart płatniczych.

Po zapisaniu zmian, w dokumencie Faktura sprzedaży pojawi się do wyboru i uaktywni wiersz z formą płatności: Nazwa płatności kartą przy sprzedaży. Rozrachunek związany z taką formą płatności będzie od razu cedowany z klienta na wskazane Centrum autoryzacji kart płatniczych.


Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST