InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 39 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Co to jest remanent i gdzie go znaleźć?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Remanent to zestawienie podsumowujące ilości towarów w magazynie i wartość magazynu (albo wielu magazynów) w rzeczywistych cenach zakupu (bądź cenach przyjęcia towaru do magazynu). Remanent znajdziemy na liście modułów: Zestawienia-Remanent na dzień bieżący.

Gdzie wpisać cenę zakupu towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Cenę zakupu można wpisać tylko w konkretnym dokumencie dostawy, w specyfikacji towarowej - kolumna cena. Może to być:

 1. Faktura zakupu.
 2. Przyjęcie magazynowe.
 3. Przychód wewnętrzny.
 4. Inwentaryzacja.
 5. Przesunięcie międzymagazynowe.

Jak ustawić program globalnie, tak by nie pilnował stanów magazynowych?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby program nie ściągał domyślnie towarów ze stanu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 2. W parametrach Subiekta w polu Statusy dokumentów wybrać Wycofaj skutek magazynowy dla interesującego nas rodzaju transakcji, np. sprzedaż.

Jak anulować rezerwację towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby anulować rezerwację towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Sprzedaż-Zamówienia od klientów.
 2. Zaznaczyć na liście zamówienie, które rezerwuje stany.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Zamówienie-Popraw.
 4. Na dole okna Zamówienie od klienta, obok przycisku Zapisz, zmienić opcję Rezerwuj stany magazynowe na Nie rezerwuj stanów magazynowych.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem Zapisz.

Czy można wyliczyć remanent z datą wsteczną (z przeszłości)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak - wyliczając zestawienie Remanent na dzień dowolny, na którym podajemy datę remanentu (dzień, na który chcemy wyliczyć).

Jak przy zakładaniu kartoteki zmienić domyślny typ z towaru na usługę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby zmienić podpowiadany typ nowej kartoteki towarów i usług, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Towary i usługi.
 2. W pierwszej zakładce Podstawowe, w sekcji Parametry dla nowo dodawanego towaru wybrać z listy typ nowej kartoteki: Towar, Usługę, Opakowanie, Komplet i zapisać zmianę przyciskiem OK.

Jak ustalić ostatnią cenę sprzedaży towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby sprawdzić historię obrotu i cen towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć towar lub usługę do sprawdzenia na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Operacje-Informator.
 4. Zarejestrowane dla tej kartoteki ceny wyświetlane są w zakładce Ceny okna Informator.

Skąd się bierze wartość inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Wartość inwentaryzacji to suma wartości poszczególnych pozycji towarowych, w których wpisane zostały ceny.

Jak przesunąć stan towaru do innego magazynu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Do przesunięcia towaru z magazynu do magazynu w tym samym Subiekcie GT służy dokument Przesunięcie międzymagazynowe. Aby przygotować dokument MM, należy:

 1. Na liście modułów odszukac i uruchomić moduł Magazyn-Wydania magazynowe.
 2. W głównym menu programu wybrać opcję Wydanie-Dodaj przesunięcie międzymagazynowe.

Dlaczego przy tworzeniu inwentaryzacji nie pojawia się cena?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Cena pojawi się tylko i wyłącznie w pozycjach, które edytujemy, czyli w takich pozycjach, w których w kolumnie Magazyn wpisana zostanie ilość inna niż w kolumnie Komputer.

Czy przy wydawaniu towaru można wskazać konkretną dostawę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak, w Subiekcie GT można wskazać konkretną dostawę przy sprzedaży lub wydaniu towaru z magazynu. Opcja ta dostępna jest po aktywacji rozszerzenia niebieski PLUS do InsERT GT.

Jak wydrukować formularz do wykonania inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować pusty formularz do wykonania inwentaryzacji, należy:

 1. W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia-Szybka inwentaryzacja.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na środku tabeli Specyfikacja towarowa.
 3. Z menu kontekstowego wybrać opcję Drukuj pusty formularz.

Jak szybko wydrukować cennik?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować cennik, należy:

 1. Przejść do modułu Zarządzanie-Cenniki.
 2. Zaznaczyć na liście cennik, który ma być wydrukowany.
 3. Na górnym pasku wybrać Operacje-Drukuj.

Gdzie dodać nowy magazyn?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

W celu dodania nowego magazynu należy:

 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Magazyny.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj.

Do pobrania:

InsERT GT

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST

 

InsERT nexo

Obsługa JPK

 

Centralizacja VAT
w JST