InsERT S.A.

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 39 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak ustawić Subiekta GT, by pokazywał towary tylko z bieżącego magazynu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby na liście towarów były widoczne tylko towary, które są dostępne w bieżącym magazynie, należy uaktywnić filtr nad listą towarów o stanie (zalecane ustawienie to niezerowym z usługami).


Gdzie wpisać cenę zakupu towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Cenę zakupu można wpisać tylko w konkretnym dokumencie dostawy, w specyfikacji towarowej - kolumna cena. Może to być:

 1. Faktura zakupu.
 2. Przyjęcie magazynowe.
 3. Przychód wewnętrzny.
 4. Inwentaryzacja.
 5. Przesunięcie międzymagazynowe.


Jak ustawić program globalnie, tak by nie pilnował stanów magazynowych?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby program nie ściągał domyślnie towarów ze stanu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 2. W parametrach Subiekta w polu Statusy dokumentów wybrać Wycofaj skutek magazynowy dla interesującego nas rodzaju transakcji, np. sprzedaż.


Jak anulować rezerwację towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby anulować rezerwację towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Sprzedaż-Zamówienia od klientów.
 2. Zaznaczyć na liście zamówienie, które rezerwuje stany.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Zamówienie-Popraw.
 4. Na dole okna Zamówienie od klienta, obok przycisku Zapisz, zmienić opcję Rezerwuj stany magazynowe na Nie rezerwuj stanów magazynowych.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem Zapisz.


Czy można wyliczyć remanent z datą wsteczną (z przeszłości)?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak - wyliczając zestawienie Remanent na dzień dowolny, na którym podajemy datę remanentu (dzień, na który chcemy wyliczyć).


Jak przy zakładaniu kartoteki zmienić domyślny typ z towaru na usługę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby zmienić podpowiadany typ nowej kartoteki towarów i usług, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Towary i usługi.
 2. W pierwszej zakładce Podstawowe, w sekcji Parametry dla nowo dodawanego towaru wybrać z listy typ nowej kartoteki: Towar, Usługę, Opakowanie, Komplet i zapisać zmianę przyciskiem OK.


Jak ustalić ostatnią cenę sprzedaży towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby sprawdzić historię obrotu i cen towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć towar lub usługę do sprawdzenia na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Operacje-Informator.
 4. Zarejestrowane dla tej kartoteki ceny wyświetlane są w zakładce Ceny okna Informator.


Skąd się bierze wartość inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Wartość inwentaryzacji to suma wartości poszczególnych pozycji towarowych, w których wpisane zostały ceny.


Jak przesunąć stan towaru do innego magazynu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Do przesunięcia towaru z magazynu do magazynu w tym samym Subiekcie GT służy dokument Przesunięcie międzymagazynowe. Aby przygotować dokument MM, należy:

 1. Na liście modułów odszukac i uruchomić moduł Magazyn-Wydania magazynowe.
 2. W głównym menu programu wybrać opcję Wydanie-Dodaj przesunięcie międzymagazynowe.


Dlaczego przy tworzeniu inwentaryzacji nie pojawia się cena?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Cena pojawi się tylko i wyłącznie w pozycjach, które edytujemy, czyli w takich pozycjach, w których w kolumnie Magazyn wpisana zostanie ilość inna niż w kolumnie Komputer.


Czy przy wydawaniu towaru można wskazać konkretną dostawę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak, w Subiekcie GT można wskazać konkretną dostawę przy sprzedaży lub wydaniu towaru z magazynu. Opcja ta dostępna jest po aktywacji rozszerzenia niebieski PLUS do InsERT GT.


Jak wydrukować formularz do wykonania inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować pusty formularz do wykonania inwentaryzacji, należy:

 1. W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia-Szybka inwentaryzacja.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na środku tabeli Specyfikacja towarowa.
 3. Z menu kontekstowego wybrać opcję Drukuj pusty formularz.


Jak szybko wydrukować cennik?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować cennik, należy:

 1. Przejść do modułu Zarządzanie-Cenniki.
 2. Zaznaczyć na liście cennik, który ma być wydrukowany.
 3. Na górnym pasku wybrać Operacje-Drukuj.


Gdzie dodać nowy magazyn?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

W celu dodania nowego magazynu należy:
 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Magazyny.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!