InsERT S.A.

Aktualności prawne

Lip
10
2019

JPK_VAT: Wszystkie deklaracje w jednym pliku

JPK_VAT: Wszystkie deklaracje w jednym pliku

JPK_VAT stanie się wkrótce jedynym plikiem, wysyłanym elektronicznie przez firmy do urzędu skarbowego. Nowelizacja obejmie od kwietnia 2020 r. największe przedsiębiorstwa, a kolejne dołączą do nich od lipca 2020.

Rząd przyjął projekt dotyczący nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on połączenie deklaracji podatkowych z jednolitymi plikami kontrolnymi. Proces ten będzie się odbywał stopniowo – od kwietnia 2020 r. obejmie największe firmy. Pozostałe podmioty dołączą do nich w lipcu 2020, chyba że dobrowolnie przejdą na nowe zasady wcześniej. Warto jednak pamiętać, że od takiej decyzji nie będzie już odwrotu. Jeśli firma zdecyduje się złożyć nowy plik JPK_VAT przed 1 lipca 2020, będzie musiała postępować tak również za następne okresy rozliczeniowe.

Pierwotnie nowy plik miał nazywać się JPK_VDEK. Ostatecznie Ministerstwo Finansów postanowiło pozostać przy obecnej nazwie. Zastąpi on deklaracje VAT-7, VAT-7K oraz tradycyjną ewidencję VAT.

Nie będzie też załączników wymaganych przy zwykłych rozliczeniach: VAT-ZZ (wniosek o zwrot daniny), VAT-ZD (zawiadomienie o korekcie podstawy opodatkowania), VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu daniny). Znikną również dodatkowe wnioski dołączane do standardowych deklaracji jako odrębne dokumenty – zastąpią je pola wyboru w nowym pliku.

Zlikwidowany zostanie także obowiązek składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (deklaracja VAT-27). Zostaną one uwzględnione w JPK_VAT.

Dane z nowych plików JPK_VAT będą trafiać do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, w ramach którego będzie działać Centralny Rejestr Faktur.

 

Rozliczanie kwartalne

Niektórzy podatnicy nadal będą mogli rozliczać się w systemie kwartalnym. Będą zobowiązani wysyłać do urzędu skarbowego w formie nowego JPK_VAT co miesiąc część ewidencyjną oraz raz na kwartał ewidencję VAT wraz z deklaracją VAT. W praktyce oznacza to, że przez pierwsze dwa miesiące kwartału ich plik będzie zawierał wyłącznie dane z ewidencji VAT, natomiast „część deklaracyjna” JPK pozostanie „zerowa”. Informacje wynikające z deklaracji będą uwzględniane w pliku dopiero w ostatnim, trzecim miesiącu.

 

Błędy i sankcje

Za pomyłki w nowym pliku JPK_VAT będą groziły kary. Nie chodzi tu jednak o literówki, ale o błędy, które „uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji transakcji”. Po ich wykryciu urząd skarbowy wezwie podatnika do skorygowania błędu w ciągu 14 dni. Po upływie tego czasu będzie groził mandat w wysokości 500 zł.

Trzeba przy tym pamiętać, że ewentualna korekta nowego pliku w części ewidencyjnej nie powinna wpływać na termin zwrotu nadwyżki podatku naliczonego.

Niezłożenie JPK_VAT w odpowiednim formacie wciąż będzie karane jako wykroczenie skarbowe, jednak w kodeksie karnym skarbowym pojawi się nowy, związany z tym czyn zabroniony. Otóż podatnik, który w ogóle nie prześle nowego pliku lub prześle nierzetelny, będzie mógł otrzymać grzywnę w wysokości nawet 240 stawek dziennych.