InsERT S.A.

Aktualności prawne

Cze
05
2018

Składka ZUS będzie zależna od przychodu

Składka ZUS będzie zależna od przychodu

Większe oszczędności, poprawa rentowności oraz lepsze perspektywy rozwoju – takie korzyści dla małych firm przewiduje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii w związku z ustawą obniżającą składki na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Jej projekt został w zeszłym tygodniu skierowany do konsultacji publicznych. 

Obecne przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS. Planowane przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zmiany pozwolą osobom prowadzącym jednoosobową działalność, których przeciętne, miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. W praktyce oznaczałoby to, że oszczędności przedsiębiorcy zależałyby od jego rocznych przychodów.  

Ministerstwo przewiduje, że z wynikających z ustawy zmian skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Obniżenie składki ZUS ma poprawić ich rentowność oraz dać lepsze perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Przedsiębiorcy, których przychody w 2018 roku nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł, mogliby skorzystać z nowych regulacji już od 1 stycznia 2019 roku.