InsERT S.A.

Aktualności prawne

Mar
09
2018

Nowa platforma wsparcia dla MŚP

Nowa platforma wsparcia dla MŚP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) uruchomiła Centrum Rozwoju MŚP. Jego zadaniem będzie dostarczanie mikro-, małym oraz średnim firmom usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i kooperacyjnych, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi komunikacji.

Jak tłumaczy Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii, Centrum Rozwoju MŚP ma być narzędziem wsparcia o praktycznym wymiarze oraz platformą dialogu między sektorem publicznym a MŚP.
- To miejsce, w którym będą wypracowywane pomysły na dalszy wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki – dodaje minister.

PARP informuje z kolei, że misją Centrum Rozwoju MŚP będzie inspirowanie, informowanie, szkolenie, doradzanie i sieciowanie przedsiębiorców oraz osób, które zamierzają otworzyć działalność gospodarczą. W realizacji tych planów pomóc ma zastosowanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, w tym m.in. wykładów internetowych, szkoleń online, webinariów czy czatów z ekspertami.

Nowo powstałe centrum zintegruje oferowane przez PARP usługi informacyjne, doradcze oraz kojarzenia przedsiębiorców. Będzie także wspierać proces sukcesji w firmach rodzinnych oraz oferować szkolenia w zakresie zarządzania MŚP. Jego działalność ma się sukcesywnie rozszerzać. 

Centrum Rozwoju MŚP będzie finansowane z funduszy strukturalnych, grantów unijnych oraz z budżetu Państwa.