InsERT S.A.

Aktualności prawne

Gru
18
2018

Niższe składki ubezpieczeń społecznych

Niższe składki ubezpieczeń społecznych

Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których roczny przychód nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia z grudnia poprzedniego roku, będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od niższej niż dotychczas podstawy wymiaru. Wysokość składki będzie uzależniona od osiągniętego przychodu z tytułu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.   

Z obniżonej stawki będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy wcześniej korzystali z ulgi na start oraz ci, którzy opłacali składki społeczne od 30% kwoty płacy minimalnej . Będą oni musieli jednak opłacać za siebie składkę zdrowotną na ogólnych zasadach.  

Jeżeli przedsiębiorca w poprzednim roku kalendarzowym nie prowadził pozarolniczej działalności gospodarczej przez cały rok, limit przychodów z działalności zmniejsza się proporcjonalnie. Regulacja wynika z nowego art. 18c ust. 7 ustawy systemowej.