InsERT S.A.

Aktualności prawne

Kwi
25
2018

Nie będzie wzrostu ZUS po dwóch latach

Nie będzie wzrostu ZUS po dwóch latach

Ministerstwo Rozwoju zmienia projekt o tzw. mikro ZUS. Najistotniejszą poprawką jest podwyższenie podstawy, od której trzeba będzie płacić daninę na ubezpieczenie społeczne – z 200 do 600 zł.

Resort wycofał się z możliwości opłacania 32 zł składki ZUS od przychodu wynoszącego 200 zł. Pracuje za to nad rozwiązaniem, które ma umożliwić płacenie składek na preferencyjnych zasadach, obliczanych co najmniej od 30% płacy minimalnej przez każdego samozatrudnionego (teraz podstawa wynosi 600 zł).

Obecnie możliwość opłacania niższych składek przysługuje wyłącznie osobom rozpoczynającym działalność, które mogą z niej korzystać przez 24 miesiące. Po zapowiadanych przez ministerstwo zmianach, wysokość składek na ubezpieczenie społeczne będzie liczona od faktycznego przychodu przekraczającego 600 zł. Nie będą one mogły być jednak niższe, niż 117,12 zł - emerytalna, 48 zł – rentowa, 14,70 zł – chorobowa, dobrowolna, i 10,80 zł – wypadkowa (kwoty składek w 2017 roku).

Z takiego rozwiązania będzie mógł skorzystać zarówno ten, kto rozpoczyna działalność gospodarczą, jak i ten, który prowadzi ją od lat, borykając się ze znalezieniem pieniędzy na opłacanie pełnego ZUS, liczonego od 60% przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie takie osoby muszą obowiązkowo wpłacić do systemu co miesiąc 812,61 zł, bez względu na swoją kondycję finansową.

Zasady opłacania składek przez małe firmy mają ulec zmianie w 2019 roku.