InsERT S.A.

Aktualności prawne

Lut
22
2018

Łatwiejszy sposób podpisywania JPK_VAT

Łatwiejszy sposób podpisywania JPK_VAT

Mikroprzedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na przesłanie fiskusowi pierwszego JPK_VAT. Plik mogą uwierzytelnić podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub – od niedawna - podając tzw. dane autoryzujące. Opcja ta jest dostępna również w naszych programach.

Ostateczny termin wysyłki styczniowej ewidencji VAT w postaci JPK_VAT mija 26 lutego. Zobligowanych jest do tego 1,6 mln czynnych podatników, z czego ponad 90% stanowią mikrofirmy.

To właśnie z myślą o największej grupie podatników, Ministerstwo Finansów przygotowało trzeci (po podpisie kwalifikowanym oraz profilu zaufanym) sposób podpisywania JPK_VAT – danymi autoryzującymi.

Opcja ta jest dostępna wyłącznie dla podatników VAT będących osobami fizycznymi. Od 5 lutego mogą oni przekazywać fiskusowi pliki, zatwierdzając je podstawowymi danymi, pozwalającymi ustalić ich tożsamość (bez konieczności korzystania z e-podpisu).

Wśród danych autoryzujących znajdują się takie informacje, jak kwota przychodu z rocznego zeznania podatkowego za 2016 r., imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP.

Warto zaznaczyć, że ten sposób podpisywania JPK_VAT będzie działał tylko do 31 grudnia 2018 roku.