InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Mar
06
2019

Zgłoś swój pomysł przez aplikację dla firm

Zgłoś swój pomysł przez aplikację dla firm

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii uruchomiło Głos Przedsiębiorcy – aplikację, przez którą firmy mogą zgłaszać problemy prawne, pomysły ustawodawcze i praktyczne rozwiązania biznesowe. Przedsiębiorcy zgłosili już blisko 250 propozycji zmian, z czego wdrożono ponad 20.

Zgłaszanie pomysłów odbywa się poprzez specjalny serwis. Po zalogowaniu każdy użytkownik może zgłosić swoją inicjatywę w jednej z siedmiu kategorii: rozwój działalności gospodarczej, prawa i obowiązki przedsiębiorcy, finansowanie, wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług na rynek, handel zagraniczny, informacje dla przedsiębiorców, inwestowanie w Polsce. Pomysł może być komentowany przez innych, a gdy zostanie oceniony jako istotny, jest przekazywany do wstępnej analizy. Ministerstwo merytorycznie opiniuje pomysł we współpracy z ekspertami Federacji Przedsiębiorców Polskich. Status pomysłu jest publikowany, więc wszyscy zainteresowani mają dostęp do aktualnej informacji.

Zdaniem Marka Kowalskiego, przewodniczącego Federacji Przedsiębiorców Polskich i prezesa Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej, Głos Przedsiębiorcy pozwala zwłaszcza małym firmom, zwrócić uwagę na problemy prawne, legislacyjne czy praktyczne w funkcjonowaniu biznesu. W jego opinii kluczowe jest, aby pozostałe wszystkie resorty ściśle współpracowały z ministerstwem w procesie opiniowania i wdrażania pomysłów przedsiębiorców.