InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Lut
04
2019

Zdobądź grant na transfer technologii

Zdobądź grant na transfer technologii

Mikro-, małe i średnie firmy mogą sięgać po granty na zakup gotowych innowacyjnych technologii. Agencja Rozwoju Przemysłu, która prowadzi projekt Sieć Otwartych Innowacji, ma do rozdysponowania 70 mln zł. Dzięki temu firmy nie będą musiały prowadzić własnych badań i szybciej wdrożą innowacyjne rozwiązania.

Sieć Otwartych Innowacji (SOI) ma łączyć placówki badawcze lub inne instytucje prowadzące badania z firmami, które nie mają środków czy czasu na własne prace. Stąd pomysł Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP), by dzielić się z nimi innowacyjnymi rozwiązaniami. Zakup gotowej technologii ma przyspieszyć rozwój firmy, skrócić czas rozbudowy produktów i usług oraz zminimalizować ryzyko niepowodzenia. Szczególnie warto skorzystać z tej propozycji przy zakupie rozwiązań informatycznych.

Całkowita pula środków wynosi 70 mln zł. Minimalna kwota, o którą można się ubiegać to 100 tys. zł, a maksimum to 200 tys. euro, przy czym grant obejmuje do 70 proc. środków kwalifikowanych. Wkład własny można wnosić w ratach. Nabór wniosków jest ciągły i potrwa do końca 2019 r. Po jego złożeniu przedsiębiorca najpóźniej w ciągu czterech miesięcy ma otrzymać decyzję o przyznaniu finansowania lub nie. Środki mogą być przeznaczone na zakup gotowych technologii, które w Polsce są stosowane nie dłużej niż trzy lata, a na świecie pięć lat. Nie jest wymagane postępowanie przetargowe, nie ma też ograniczeń geograficznych – rozwiązanie może pochodzić od dowolnej osoby fizycznej, stowarzyszenia, fundacji czy firmy nawet z drugiego końca świata. W ramach tego projektu ARP wspiera przedsiębiorców już na etapie przygotowywania aplikacji – specjaliści SOI oceniają biznesowy potencjał inwestycji i pomagają w poszukiwaniach odpowiedniej technologii.

Szczegóły znajdziesz na stronie projektu SOI siecotwartychinnowacji.pl.