InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Wrz
18
2018

Niskoprocentowe pożyczki dla małych firm

Niskoprocentowe pożyczki dla małych firm

Prowadzisz małą firmę i szukasz kapitału na inwestycje? Możesz zgłosić się do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) po niskoprocentową „Pożyczkę na rozwój” w wysokości od 100 do 500 tys. zł. Nabór wniosków trwa do 5 listopada. Program skierowany jest do mikro- oraz małych firm szukających kapitału na rozszerzenie swojej oferty, poprawienie jakości wytwarzanych produktów, zwiększenie efektywności produkcji oraz modernizację parku maszynowego.

Warunkiem jest prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce od co najmniej dwóch lat. Projekt, na który została wzięta pożyczka, powinien być zrealizowany w ciągu 12-stu miesięcy od dnia zawarcia umowy. W zależności od wyniku oceny kondycji finansowej wnioskodawcy i przedstawionej formy zabezpieczenia spłaty, oprocentowanie może wynieść nawet 2,5% w skali roku (maksymalnie 6%).

Ocena finansowa dokonywana jest na podstawie sprawozdań finansowych za ostatnie 3 lata (lub 2, jeśli firma działa krócej). Spłata może zostać rozłożona maksymalnie na 5 lat, przy czym firmom przysługuje do 9-ciu miesięcy karencji w spłacie kapitału. Wkład własny przedsiębiorcy powinien stanowić co najmniej 20% kwoty pożyczki.

PARP przewidziała także bonus dla sumiennych przedsiębiorców - za zrealizowanie całego projektu zgodnie z umową i opisem przedstawionym we wniosku. Po spłacie co najmniej 90% pożyczki zgodnie z harmonogramem (lub wcześniej), mogą oni uzyskać dotację w wysokości 10% wartości pożyczki (maksymalnie 40 tys. zł).

Wnioski w programie „Pożyczka na rozwój” należy składać przez Generator Wniosków na stronie PARP. Ich ocena odbywa się raz w miesiącu i obejmuje aplikacje złożone do piątego dnia danego miesiąca. Więcej informacji o programie oraz link do Generatora Wniosków można znaleźć tutaj: https://www.parp.gov.pl/pozyczka-na-rozwoj