InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Gru
04
2018

Działalność badawczo-rozwojowa bardziej opłacalna

Działalność badawczo-rozwojowa bardziej opłacalna

1 stycznia 2019 r. wprowadzone zostanie preferencyjne rozwiązanie w podatkach dochodowych, tzw. IP box. Nowelizacja ustawy o PIT, ustawy o CIT (i niektórych innych ustaw), która to umożliwia, została już podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. 

Przedsiębiorcy, osiągający dochody z prawa własności intelektualnej uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów (ale przez siebie opatentowanych), będą mogli skorzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT oraz PIT – IP box.

Rozwiązanie ma sprawić, że działalność badawczo-rozwojowa w Polsce stanie się bardziej atrakcyjna. To także sposób, by zachęcać przedsiębiorców do szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej.

IP box zaprojektowane zostało z myślą o:
* zwiększeniu zatrudnienia w sektorze badań i rozwoju w sektorze prywatnym,
* pobudzeniu inwestycji w badania i rozwój firm, które skorzystały z funduszy UE na rozwój własnych jednostek badawczo-rozwojowych
* zwiększeniu liczby zgłoszeń patentowych i patentów wydawanych przez Urząd Patentowy w Polsce oraz liczby patentów europejskich i międzynarodowych, uzyskanych przez polskie podmioty,
* zwiększeniu świadomości przedsiębiorstw w zakresie praw IP jako potencjalnych źródeł dochodu.

IP box funkcjonuje w wielu państwach, które postawiły na innowacyjność. Rozwiązanie wdrożone zostało m.in. w Izraelu, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii czy Luksemburgu.