InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Pracujesz nad innowacjami? Skorzystaj z dofinansowania

23.10.2019
Pracujesz nad innowacjami? Skorzystaj z dofinansowania

Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie na wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów i procesów, powstałych w wyniku wykonanych przez nich prac badawczo-rozwojowych. Program koordynowany jest przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Dofinansowanie można otrzymać na wydatki inwestycyjne, prace rozwojowe i usługi doradcze niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia na wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnego procesu technologicznego, przy czym wdrażany produkt lub proces musi być innowacją co najmniej w skali kraju.

Warunki

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie MŚP, które prowadzą działalność gospodarczą w Polsce, a dodatkowo spełniają następujące warunki:

  • zamknęły jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy oraz
  • przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym trwającym 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie wsparcia osiągnęł przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorców) lub nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorców).

Aktualny nabór wniosków o dofinansowanie potrwa do 31 października 2019 r. Szczegóły dot. warunków dofinansowania oraz więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie internetowej PARP