InsERT S.A.

Aktualności biznesowe

Mar
22
2018

500 mln zł dotacji dla firm ze średnich miast

500 mln zł dotacji dla firm ze średnich miast

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła dwa konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach których mogą one uzyskać dofinansowanie na wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych. Jeden z konkursów przeznaczony jest wyłącznie dla firm działających na terenie średnich miast.

Wydzielenie odrębnego wsparcia dla firm ze średnich miast (powyżej 20 tys. mieszkańców lub w stolicach powiatów) ma pozwolić mniejszym podmiotom wprowadzać na rynek przełomowe produkty i usługi, a także nawiązać równą walkę z przedsiębiorstwami skupionymi wokół dużych miejscowości. Pula dotacji dla firm ze średnich miast wynosi 500 mln zł, natomiast dla pozostałych przedsiębiorstw - 750 mln zł.

Oba nabory zostaną podzielone na rundy, z których pierwsza zakończy się 9 maja. Takie rozwiązanie ma zagwarantować krótszy czas oczekiwania firm na decyzję o przyznaniu dofinansowania oraz możliwość szybszego wystartowania z daną inwestycją.

Dofinansowane przedsięwzięcie musi rozpocząć się w ciągu dwunastu miesięcy od złożenia wniosku o grant. Realizacja projektu nie powinna trwać zaś dłużej niż 30 miesięcy. W ten sposób PARP chce przyspieszyć wdrażanie wyników B+R oraz podnieść innowacyjność polskich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość projektu, mogącego ubiegać się o wsparcie, wynosi 5 mln zł. Co ciekawe, na dofinansowanie mogą liczyć także te inicjatywy, które polegają na wdrożeniu zakupionych prac B+R. Dzięki temu firmy, nieposiadające potencjału badawczego, niezbędnego do samodzielnej realizacji prac badawczo-rozwojowych, będą mogły zakupić wyniki takich prac i wdrożyć je we własnej działalności gospodarczej.

Pieniądze na dofinansowanie pochodzą z poddziałania 3.2.1 programu Inteligentny Rozwój („Badania na rynek”). Konkurs potrwa do 5 grudnia 2018 r.