InsERT S.A.

Obsługa opłaty recyklingowej w programach InsERT

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, zgodnie z którym opłata recyklingowa powinna być wliczana do podstawy opodatkowania VAT. Wynika z niego także, że sprzedaż toreb foliowych podlega ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących na zasadach ogólnych. W praktyce oznacza to doliczenie opłaty do ceny jednostkowej torby zamiast wyszczególniania jej jako osobnej pozycji dokumentu, co potwierdzają konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej. 

Należy odpowiednio powiększyć cenę jednostkową sprzedawanych toreb foliowych tak, aby zawierała ona opłatę recyklingową (jej wartość ustalona jest na 20 groszy). Żadne inne czynności nie są konieczne do dalszego prowadzenia sprzedaży.

Uwaga! W związku z nową wykładnią MF prosimy o niekorzystanie z opłaty recyklingowej, zaimplementowanej: 

  • w Subiekcie nexo w wersji 18.0.0; 
  • w Subiekcie GT w wersji 1.50.

Nie przewiduje ona opodatkowania VAT.