InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 153 zagadnienia.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Zniknęła kolumna na liście - jak ją odtworzyć?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeśli z listy kolumn modułu zniknęły bądź nie mieszczą się na niej potrzebne kolumny, należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
 3. W oknie Parametry listy kliknąć na dole z lewej strony przycisk Przywróć domyślne.
 4. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 5. Po tej zmianie postać tabeli (wraz z układem kolumn) powróci do wersji oryginalnej.


Gdzie domyślnie zapisuje się archiwizacja?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Archiwizcja jest domyślnie zapisana w folderze Moje dokumenty aktualnie zalogowanego użytkownika Windows. Podczas wykonania archiwizacji użytkownik powinien sam wskazać bezpieczne miejsce do przechowywania kopii bazy danych. Zalecane jest, po wykonaniu archiwizacji, przekopiowanie plików archiwum na zewnętrzny nośnik.


Gdzie nadaje się uprawnienia użytkownikom?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Aby nadać uprawnienia użytkownikowi należy zalogować się do programu na konto Szefa (głównego użytkownika) następnie:
 1. z listy modułów wybrać Administracja - Słowniki - Personel
 2. w oknie Personel zaznaczyć dane użytkownika i wybrać po lewej stronie opcje Popraw
 3. na liście która się pokaże należy zabrac uprawnienia poprzez wyczyszczenie pola wyboru w pierwszje kolumnie z lewej strony.
 4. po wybraniu opcji OK zmiany zostaną zapamiętane i jednocześnie zmienione uprawnienia danego użytkownika.


Jak zmienić układ wyświetlanych na ekranie kolumn?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Jeśli występuje potrzeba zmiany kolejności lub zawartości układu kolumn, w module z tabelą należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Lista kolumn.
 3. W oknie Lista kolumn zaznaczyć lub odznaczyć wg potrzeby odpowiednie kolumny.
 4. Po zaznaczeniu kolumny na liście, strzałkami w górę lub w dół, można dowolnie zmienić standardową kolejność wyswietlanych w tabeli kolumn.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem OK.


Jak przenieść dane z innego, starszego programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Przeniesienie niektórych informacji ze starych programów jest możliwe za pomocą programu Przeniesienie danych. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Przeniesienie danych. Przeniesienie danych domyślnie zawsze tworzy nowy podmiot w systemie GT, dlatego też nie jest możliwe wykorzystanie tego programu do przeniesienia danych na raty. Do przeniesienia niezbędne jest główne hasło "Szefa" starego programu.


Czy przy pracy sieciowej trzeba instalować ulepszenie na każdym używanym stanowisku?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Tak. Jeśli program działa na kilku stanowiskach w sieci komputerowej, to pobraną aktualizację ze strony internetowej, bądź instalator na płycie, należy uruchomić na każdym z tych stanowisk.


Jak zmienić formę księgowości z pełnej księgi na KPiR (zamienić w podmiocie Rewizora GT na Rachmistrza GT)?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do zmiany formy księgowości z pełnej księgi (aktywny Rewizor GT) na KPiR (aktywny Rachmistrz GT) służy opcja Usuń dane Rewizora GT. Wykonanie tej operacji pozwoli na ponowne określenie formy księgowości przy kolejnym uruchomieniu podmiotu. Aby dokonać takiej zmiany w podmiocie, należy:

 1. W menu Start systemu Windows odszukać i uruchomić Program serwisowy: Start-Wszystkie programy-Insert-Insert GT-Narzędzia-Program serwisowy.
 2. Zaznaczyć podmiot do zmiany na liście.
 3. W menu Podmiot wybrać Usuń dane Rewizora GT (operacja ta jest nieodwracalna, przed jej wykonaniem należy zrobić archiwizację).


Jak zaznaczyć kilka pozycji na liście?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby aktywować możliwość zaznaczania wielu pozycji na liście należy:

 1. Na dowolnej pozycji z wybranej listy kliknąć prawym przyciskiem myszy.
 2. Z menu kontekstowego wybrać Operacje na liście-Parametry listy.
 3. W oknie Parametry listy zaznaczyć opcję Multiwybór.
 4. Zapisać zmianę przyciskiem OK.
 5. Po tej zmianie powinny funkcjonować standardowe skróty multiwyboru znane z systemu Windows, czyli CTRL+kliknięcie na pozycji (zaznacza poszczególne pozycje) lub Shift+kliknięcie na pozycji (zaznacza cały blok pozycji).


Jakie ograniczenia ma wersja próbna programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Wersja próbna nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych (można testować WSZYSTKIE funkcje programu). Ograniczenie dotyczy czasu - czas testowania to 45 dni (po tym terminie podmiot nie uruchomi się bez wprowadzenia poprawnego numeru licencji programu).


Jak zmienić na stałe nazwę serwera?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Nazwę serwera można zmienić na stałe w Programie serwisowym. Znajduje się on w menu Start systemu Windows: Programy-Insert-InsertGT-Narzędzia-Program serwisowy. W głównym menu programu należy wybrać Serwer-Parametry uruchomieniowe. Jeśli na danym komputerze nie jest zainstalowany Program serwisowy, parametry połączenia z serwerem można zmienić po ponownym uruchomieniu instalatora pakietu Insert GT z płyty albo z Dodaj i usuń programy panelu sterowania systemu Windows (opcja Zmień).


Co zrobić w przypadku blokady aktualizacji - czyli jak widnieje
komunikat podmiot jest aktualnie konwertowany?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

W takiej sytuacji należy uruchomić Program serwisowy w tym celu:
 1. w menu systemu Windows Start - Wszystkie programy - Insert - InsERT GT - Narzędzia - Program serwisowy
 2. zaznaczyć na liście podmiot i w menu programu wybrać Podmiot - Przygotowanie do konwersji
 3. w oknie które się pojawi tj. Aplikacje/Użytkownicy bazy danych wybrać opcję Rozpocznij konwersję.

W ten sposób program ponownie przystąpi do konwersjie bazy danych.


Jak ustawić kontrahenta jako podatnika VAT w UE?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Do prawidłowego księgowania faktur unijnych niezbędne jest odpowiednie oznaczenie kontrahenta. Aby to zrobić, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Kartoteki-Kontrahenci.
 2. Zaznaczyć kontrahenta do modyfikacji na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać Kontrahent-Popraw.
 4. W pierwszej zakładce Podstawowe wybrać w polu Państwo kraj inny niż Polska.
 5. Zaznaczyć opcję Podatnik VAT zarejestrowany w UE.


Na ilu stanowiskach można używać Sfery?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Licencje

Licencja Sfery jest na jedno stanowisko. Aby móc korzystać ze Sfery na np. 3 stanowiskach, należy wykupić 3 licencje Sfery.


Z jakich innych programów można przenieść dane do systemu InsERT GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Do programów z linii InsERT GT można importować dane z plików wymiany XML. W takiej sytuacji należy kontaktować się z lokalnymi serwisantami. Ich lista znajduje się na naszych stronach http://www.insert.com.pl/dla_uzytkownikow/znajdz_serwisanta/mapa.html


Gdzie jest lista modułów?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Lista modułów zawiera wszystkie moduły programu, wyświetlana jest w formie rozwijalnej listy, domyślnie wyświetlana jest jako pionowy wąski pasek z napisem Lista modułów, z lewej strony ekranu. Po kliknięciu na pasek bądź poszczególne główne moduły lista rozwija się w prawą stronę. Jeśli lista nie jest wyświetlana, należy sprawdzić, czy w głównym menu programu Widok-Paski jest zaznaczona opcja Pasek modułów.


Od kiedy obowiązuje teleKonsultant w wersji demonstracyjnej?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: InsERT GT

teleKonsultant jest nieodpłatny przez pierwsze 3 miesiące od momentu rejestracji programu.


Czy aktualizacja SP (Service Pack) lub HF (Hot Fix) wymaga aktywacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aktualizacje do SP lub HF nie wymagają aktywacji nowym kodem.


Jak aktywować podmiot?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby aktywować niezarejestrowany podmiot, należy:

 1. W głównym menu programu Pomoc wybrać opcję Zarządzanie licencjami.
 2. Kliknąć opcję Licencje podmiotu (za górną tabelką z prawej strony.
 3. Następnie należy wybrać zakładkę programu, który ma być aktywowany.
 4. W wierszu Status licencji kliknąć opcję Rejestruj.

Jeśli komputer ma dostęp do internetu, można w okienku, które się pojawi, zaznaczyć opcję Internet, a jeśli otrzymali Państwo kod aktywacyjny inną drogą, należy wybrać opcję Wpisanie numeru.


Jak pozbyć się starych plików aktualizacji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Obsługa

Aby zwolnić miejsce na dysku, można usunąć zbędne już, stare wersje plików aktualizacji automatycznych (pobrane w ramach e-abonamentu). W tym celu należy:

 1. W menu głównym programu odszukać i otworzyć okno Pomoc-Zarządzanie licencjami-Zainstaluj nową wersję programu.
 2. W oknie Zainstaluj nową wersję programu, w tabeli Pobrane wersje programu zaznaczyć zbędną wersję pliku instalatora i kliknąć opcję Usuń (z prawej strony tabeli).


Skąd wziąć instalator, jeśli zaginęła płyta z programem?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Można pobrać instalację ze strony internetowej. Link do wersji próbnej http://www.insert.com.pl/programy_dla_firm/sprzedaz/subiekt_gt/wersja_probna.html


Dlaczego pojawia się komunikat "brak identyfikacji klienta" pomimo prawidłowej rejestracji?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Komunikat o braku identyfikacji klienta pojawia się w przypadku świeżej rejestracji licencji. Taki komunikat może utrzymywać się do 2 dni roboczych.


Czym różnią się kolory PLUSÓW dla InsERT GT?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Licencje

Dokładny opis wszystkich PLUSÓW dla InsERT GT znajduje się w głównym menu programu Pomoc-InfoPLUS


Kursy jakiego banku aktualizują się automatycznie?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Konfiguracja

Program aktualizuje kursy średnie banku NBP.


Jak zmienić hasło do programu?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Administracja

Hasło do programu może zmienić tylko główny użytkownik - Szef. Aby ustawić hasło, należy:

 1. Po zalogowaniu się do programu (na koncie Szefa firmy) na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Słowniki-Personel.
 2. W oknie Personel zaznaczyć użytkownika programu do korekty.
 3. Z lewej strony listy użytkowników kliknąć opcję Popraw.
 4. Na górze okna Użytkownik kliknąć opcję Ustal hasło.
 5. W oknie Ustal hasło wpisać dwa razy to samo hasło w dwóch oknach: Nowe hasło i Potwierdź nowe haslo i zapisać zmianę przyciskiem OK. Zamknąć okno Użytkownik przyciskiem OK.


Gdzie wpisać kod aktywacyjny ?

Dotyczy programu: InsERT GT

Kategoria: Instalacja

Aby aktywować nową wersję programu przez wpisanie kodu należy:
 1. Uruchomić program, w glównym, górnym, menu odszukać Pomoc - Zarządzanie licencjami, w nim kliknąć opcję Licencje podmiotu (w prawej, górnej części okna Zarządzanie licencjami).
 2. W oknie Licencje podmiotu kliknąć opcję Aktywuj (w wierszu Status licencji)
 3. W kolejnym oknie (Aktywacja ulepszenia) wybrać opcję Wpisanie numeru.
 4. Wpisać kod aktywacyjny i zatwierdzić (przyciskiem Dalej lub OK).


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!