InsERT S.A

e-pomoc techniczna

z programu:

z kategorii:

Znaleziono 37 zagadnień.

Pokaż wszystkie zagadnienia


Jak anulować rezerwację towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby anulować rezerwację towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Sprzedaż-Zamówienia od klientów.
 2. Zaznaczyć na liście zamówienie, które rezerwuje stany.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Zamówienie-Popraw.
 4. Na dole okna Zamówienie od klienta, obok przycisku Zapisz, zmienić opcję Rezerwuj stany magazynowe na Nie rezerwuj stanów magazynowych.
 5. Zapisać zmianę przyciskiem Zapisz.


Jak wydać towar poniżej stanu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wystawić dokument z towarem, którego aktualnie nie mamy na stanie, należy na tym dokumencie wybrać opcję Wycofaj skutek magazynowy i zapisać dokument opcją Zapisz. Spowoduje to wystawienie faktury oraz wydrukowanie, natomiast nie będzie wygenerowany żaden skutek magazynowy.


Dlaczego przy tworzeniu inwentaryzacji nie pojawia się cena?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Cena pojawi się tylko i wyłącznie w pozycjach, które edytujemy, czyli w takich pozycjach, w których w kolumnie Magazyn wpisana zostanie ilość inna niż w kolumnie Komputer.


Jak przy zakładaniu kartoteki zmienić domyślny typ z towaru na usługę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby zmienić podpowiadany typ nowej kartoteki towarów i usług, należy:
 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł Administracja-Parametry-Towary i usługi.
 2. W pierwszej zakładce Podstawowe, w sekcji Parametry dla nowo dodawanego towaru wybrać z listy typ nowej kartoteki: Towar, Usługę, Opakowanie, Komplet i zapisać zmianę przyciskiem OK.


Jak przesunąć stan towaru do innego magazynu?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Do przesunięcia towaru z magazynu do magazynu w tym samym Subiekcie GT służy dokument Przesunięcie międzymagazynowe. Aby przygotować dokument MM, należy:

 1. Na liście modułów odszukac i uruchomić moduł Magazyn-Wydania magazynowe.
 2. W głównym menu programu wybrać opcję Wydanie-Dodaj przesunięcie międzymagazynowe.


Jak ustawić program globalnie, tak by nie pilnował stanów magazynowych?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby program nie ściągał domyślnie towarów ze stanu, należy:

 1. Z listy modułów wybrać Administracja-Parametry-Parametry Subiekta.
 2. W parametrach Subiekta w polu Statusy dokumentów wybrać Wycofaj skutek magazynowy dla interesującego nas rodzaju transakcji, np. sprzedaż.


Jak ustalić ostatnią cenę sprzedaży towaru?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby sprawdzić historię obrotu i cen towaru, należy:

 1. Na liście modułów odszukać i uruchomić moduł: Kartoteki-Towary i usługi.
 2. Zaznaczyć towar lub usługę do sprawdzenia na liście.
 3. W głównym menu programu wybrać opcję Operacje-Informator.
 4. Zarejestrowane dla tej kartoteki ceny wyświetlane są w zakładce Ceny okna Informator.


Jak szybko wydrukować cennik?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować cennik, należy:

 1. Przejść do modułu Zarządzanie-Cenniki.
 2. Zaznaczyć na liście cennik, który ma być wydrukowany.
 3. Na górnym pasku wybrać Operacje-Drukuj.


Skąd się bierze wartość inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Wartość inwentaryzacji to suma wartości poszczególnych pozycji towarowych, w których wpisane zostały ceny.


Jak wydrukować formularz do wykonania inwentaryzacji?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Aby wydrukować pusty formularz do wykonania inwentaryzacji, należy:

 1. W głównym menu programu wybrać opcję Narzędzia-Szybka inwentaryzacja.
 2. Kliknąć prawym przyciskiem myszy na środku tabeli Specyfikacja towarowa.
 3. Z menu kontekstowego wybrać opcję Drukuj pusty formularz.


Czy przy wydawaniu towaru można wskazać konkretną dostawę?

Dotyczy programu: Subiekt GT

Kategoria: Magazyn

Tak, w Subiekcie GT można wskazać konkretną dostawę przy sprzedaży lub wydaniu towaru z magazynu. Opcja ta dostępna jest po aktywacji rozszerzenia niebieski PLUS do InsERT GT.


Gdzie dodać nowy magazyn?

Dotyczy programu: Subiekt nexo

Kategoria: Magazyn

W celu dodania nowego magazynu należy:
 1. Przejść do modułu Ewidencje dodatkowe-Konfiguracja-Magazyny.
 2. Na górnym pasku kliknąć Dodaj.


Klub InsERT

Wykupiłeś Abonament lub teleKonsultanta? Skorzystaj z ofert Klubu!